HelMet-litteraturprisets finalist: Maija Muinonen

Mustat paperit

Maija Muinonen

Teos 2013

Med världsbilden hos en vetenskapsman och religiösa texter som reselektyr öppnar  kosmologiprofessor Kari Enqvist helgedomarnas portar och sätter sig ner för att  lyssna. Han letar det heliga och underverken, men de troendes värld ser konstig  ut när man betraktar den utan tro. Enqvists brist på tro är ändå inte en  övertygelse, hans religiösa låga har bara brunnit ut. 

Professorn frågar, tvivlar och söker sanningen, hans prosa är flytande och tankarna intressanta. Också svåra saker förklaras, både roat och vasst. 

Det är viktigt att det också i Finland fortsättningsvis publiceras facklitteratur  som förklarar vår plats i universum genom rön som är verkliga och iakttagbara.