HelMet-litteraturprisets finalist: Maria Turtschaninoff

Anaché – Myter från akkade

Maria Turtschaninoff

Schildts & Söderströms 2012

Finsk översättning: Marja Kyrö, Tammi 2013

Akkadefolket är herdar, formade av landet de lever i: öppna slätter, långt grovt gräs och en ändlös blå himmel. En dag föds det bland akkade en flicka vars öde ändrar allt de vetat om sig själva. Flickans namn är Anaché.

Anaché är en spännande bok som kan läsas av både ungdomar och vuxna. Den handlar om en fantasyvärld som delats upp i manligt och kvinnligt, en flicka som får en pojkes uppfostran, och hur den späda flickan växer upp till en stark och modig individ. Boken har också översatts till finska. Den kan läsas som underhållning eller som en spegelbild av den verkliga värld vi lever i. 

Anaché är en bok som troligen inte påminner om något annat du läst.