Så känner du igen falska nyheter

Biblioteken främjar bland annat yttrandefriheten, men yttrandefriheten innebär också att man inte alltid vet vad som är sant och falskt på internet och i olika media.

Det finns verktyg för att skilja mellan korrekt information och falska nyheter. Ett av dem är medieläskunnighet, som är en väsentlig del av de medborgarfärdigheter som biblioteken arbetar för att öka.

Den internationella paraplyorganisationen för biblioteksföreningar IFLA (International Federation of Library Associations) har utarbetat åtta frågor som grundar sig på medieläskunnighet. Med deras hjälp kan du skilja mellan korrekt information och falska nyheter.

Om du tvivlar på sanningsenligheten i det du läser, gå igenom följande frågor:

Kolla källan

Klicka vidare från artikeln och undersök sajten, dess syfte och kontaktinfo.

Sök på författaren

Sök snabbt på författaren. Verkar hen trovärdig? Finns hen på riktigt?

Kolla datumet

Att dela gamla artiklar betyder inte att de är relevanta för aktuella händelser.

Är du partisk?

Överväg om dina egna åsikter påverkar din bedömning av artikeln.

Läs vidare

Rubriker är ofta överdrivna. Läs alltid hela artikeln och andra om samma sak.

Finns källor?

Kolla upp artikelns källor. Bedöm om informationen där stöttar artikeln.

Är det ett skämt?

Verkar något för knasigt? Kolla sajten och författaren för att se om det är satir.

Fråga experterna

Fråga en bibliotekarie eller kolla en faktagranskningssajt.

Fejknyheter_IFLA-(1).jpg

Originaltext och -bild IFLA