Lånetider och avgifter

Lånetider för biblioteksmaterial och de avgifter som biblioteket uppbär

Lånetider för biblioteksmaterial

Normal lånetid 28 dygn

Bestsellermaterial 14 dygn

CD-skivor med musik 14 dygn

DVD-och BD-skivor 14 dygn

Konsolspel 14 dygn

Brädspel 14 dygn

Föremål 1-28 dygn (beroende på föremålet)

E-böcker 1-28 dygn (beroende på tjänst) (Elib 28 dygn)

Begränsningar av lån och reservationer

konsolspel 5 lån

allt övrigt material 100 lån

sammanlagt 50 reservationer  

Gemensamma avgifter för Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek

Förseningsavgifter

Förseningsavgift / material för vuxna / dygn 0,20 €

Maximal förseningsavgift / lån 6,00 €

Reservationer som inte hämtats 1,00 € / styck 

Förnyande av försvunnet eller skadat bibliotekskort 3,00 € (vuxna), 2,00 € (personer under 18 år)

Avgifter för ohämtade reservationer och förseningsavgifter uppbärs inte av personer under 18 år och inte heller av flexkunder.

Maximibelopp för skuldsaldo

Du förlorar din lånerätt om ditt skuldsaldo är 30,00 euro eller större.

Att ersätta material och betala avgifter

Om du tappat bort eller skadat biblioteksmaterial måste du betala den ersättning som stadsbiblioteket i fråga fastställt. Om du vill ersätta materialet med ett nytt motsvarande exemplar måste du komma överens om det separat. Videokassetter, BD-skivor och DVD-skivor kan inte ersättas med motsvarande material, utan bör ersättas enligt de fastställda avgifterna. Biblioteket återbetalar inte de avgifter du betalt även om du senare hittar det borttappade materialet. Ersättningen (gäller inte indrivning) kan betalas i de bibliotek som har en kassa eller via www.helmet.fi/natbetalning. Biblioteket återbetalar inga avgifter.

Kostnader för borttappat eller skadat material

DVD-skiva, BD-skiva eller konsolspel för vuxna 42 € / st.

DVD-skiva, BD-skiva eller konsolspel för barn 17 € / st.

Enskilda tidningsnummer för vuxna 5 € / st.

Enskilda tidningsnummer för barn 3 € / st.

För övrigt material uppbärs det pris som uppges i bibliotekssystemets databas, dock minst 17 € för vuxenmaterial och 9 € för material från barnavdelningen.

Indrivning

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbibliotek överför sina fordringar till inkasseringsbyrån Lowell Oy ca 60 dygn räknat från förfallodagen. Indrivningen gäller alla som fyllt 18 år från och med den 1.4.2014. Inkasseringsbyrån fakturerar de olika städernas ersättningar, sina egna indrivningskostnader och en lagenlig förseningsränta.

Kopior och utskrifter

Avgifterna för kopior och utskrifter varierar mellan städerna. 

I Esbo är utskrifts- och kopieringsavgiften 0,20 e/sida. I vissa fall är utskrifter avgiftsfria, högst 20 st./uträttande av ärenden. 

Vanda: gratis utskrifter från kunddatorerna 20 st./kund.

Helsingfors: utskrifter 0,40 € / st (3D-utskrifter 0,70 € / st). Biblioteket återbetalar inte oanvända pengar som lagrats i utskriftstjänsten.

Grankulla: utskrifter 0,40 € / st.

Biblioteken har lokaler som kan hyras för olika evenemang.

Varor till försäljning

Kassar 1–5 € / st.

Avskrivna böcker 0,20 € – 35,00 € / st.

Biblioteken prissätter eventuella övriga varor separat.

Fjärrlåneavgift

Fjärrlåneavgifterna varierar i de olika biblioteken. Se Fjärrlåneavgifter.

Telefax

Vissa bibliotek i Helsingfors har telefax. Se sidan Bibliotek och tjänster.

Lånetider och avgifter (PDF)