Övriga avgifter

Kopior och utskrifter

Avgifterna för kopior och utskrifter varierar mellan städerna. 

I Esbo är utskrifts- och kopieringsavgiften 0,20 e/sida. I vissa fall är utskrifter avgiftsfria, högst 20 st./uträttande av ärenden. 

Vanda: gratis utskrifter från kunddatorerna 20 st./kund.

Helsingfors: utskrifter 0,40 € / st (3D-utskrifter 0,70 € / st). Biblioteket återbetalar inte oanvända pengar som lagrats i utskriftstjänsten.

Grankulla: utskrifter 0,40 € / st.

Biblioteken har lokaler som kan hyras för olika evenemang.

Varor till försäljning

Kassar 1–5 € / st.

Avskrivna böcker 0,20 € – 35,00 € / st.

Biblioteken prissätter eventuella övriga varor separat.

Se också: låneperioder och avgifter