Regler för användning av kunddatorerna

Välkommen att använda kunddatorerna!

  1. Det är gratis att använda kunddatorerna. Kontrollera vad en utskrift kostar i avgiftstabellen på ditt bibliotek.
  2. Använd endast dina egna användarlösen. De är personliga och du ansvarar för användningen av dem.
  3. Personalen hjälper gärna till. Du ska ändå komma ihåg att du själv ansvarar för din internetanvändning.
  4. Respektera andra internetanvändare och besökare på biblioteket.
  5. Respektera kommuninvånarnas gemensamma egendom.
  6. Biblioteket svarar inte för skador som orsakats av datoranvändningen.
  7. Myndigheterna har rätt att vid brottsutredningar få reda på vem som använt datorerna.
  8. Biblioteket svarar inte för skador som beror på tekniskt fel eller orsakats av internetanvändare.
  9. Biblioteket sätter upp villkoren för tidsbokning.
  10. Som användare av bibliotekets kunddatorer, datanät och system har du förbundit dig till att följa dessa regler. Om reglerna inte följs kan biblioteket för en viss tid förvägra rätten att använda datorerna. Då tillämpas punkten Att förlora sin nyttjanderätt i HelMet-bibliotekets låneregler.

Se även: