FAQ - Problemsituationer

Jag har glömt min PIN-kod, vad ska jag göra? 

Om vi har din e-postadress kan du använda funktionen:

Byt ut PIN-koden

Om vi inte har din e-postadress kan vi ge dig en ny kod i biblioteket. Ta med identitetsbevis.

Mitt bibliotekskort har försvunnit, vad ska jag göra?

Anmäl omedelbart om ditt bibliotekskort har försvunnit, så det blir spärrat. Då biblioteken är stängda kan du ringa telefonsvararen på numret 09 - 310 85309. Berätta varför du ringer och ge ditt namn och personnummer.

Du ansvarar inte för material som lånats på ditt kort efter att kortet spärrats. Ett kort som anmälts försvunnet och spärrats kan inte tas i bruk på nytt. Det nya bibliotekskortet är avgiftsbelagt.

Om någon har lånat med ditt försvunna eller stulna kort ska du först kontrollera att kortet är spärrat. Gör vid behov en brottsanmälan där det framgår att ditt kort har använts utan lov och vilka skador detta har förorsakat.

Enligt våra regler är du ansvarig för alla lån på ditt kort om det inte är spärrat. Därför måste du betala alla avgifter också om någon annan har förorsakat skadan.

Ta reda på om din hemförsäkring ersätter skadan.

En biblioteksbok har gått sönder eller en CD-skiva har försvunnit, vad ska jag göra?

Ta om möjligt kontakt med ett bibliotek i den stad som äger materialet som gått sönder eller försvunnit. Men vid behov kan du vända dig till vilket bibliotek som helst inom HelMet.

Trasigt, smutsigt eller försvunnet material kan naturligtvis inte lånas. Därför måste du ersätta materialet med dess inköpspris eller med ett fast ersättningspris. 

Det går ofta att ersätta materialet med ett nytt exemplar. Kom överens med personalen. Filmer kan ändå inte ersättas så, eftersom varje exemplar måste ha en egen lånerättighet.

Varför får jag ett meddelande fastän jag redan har returnerat mina lån eller avhämtat mina beställningar?

Ifall du valt att få dina meddelande från biblioteket per vanlig post i stället för epost, kan det hända att du hinner returnera eller hämta dina reservationer innan brevet anländer till dig hem. Vanliga brev skickas alltid med 2:a klassens post.

Jag fick ett brev från en inkassobyrå om lån jag inte lämnat tillbaka, vad ska jag göra?

Lån som inte returnerats övergår till en inkassobyrå då ca 60 dagar gått efter förfallodagen. I det skedet har du också förlorat din lånerätt.

Läs instruktionerna i brevet noggrant. Om du kan returnera dina lån blir avgiften mindre. Om du returnerar lånen ska du spara kvittot.

Betala de avgifter inkassobyrån kräver. Då biblioteket registrerat att du har betalat får du tillbaka din rätt att låna.