Om webbplatsen

Nätbiblioteket Helmet (www.helmet.fi) är Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbiblioteks gemensamma nättjänst. Tjänsten innehåller stadsbibliotekens kontaktuppgifter, öppettider och evenemang samt information bibliotekens tjänster. Dessutom har nätbiblioteket Helmet en samlingskatalog, informationstjänst, presentation av material, samt möjlighet för användarna att se och behandla egna uppgifter. Nättjänsten publiceras på finska, svenska, engelska och ryska.  Webbplatsens finskspråkiga version är mest omfattande.

Att använda tjänsten

Det redaktionella materialet och katalogen är fria att användas. För att nå användarens egna uppgifter behövs ett bibliotekskort och en PIN-kod kopplat till kortet. Till de egna tjänsterna hör information om de egna lånen, förnyande av lån, reservationer, den egna lånehistoriken, egna minneslistor, bedömning av material, möjlighet att spara sökfraser samt uppdatering av kontaktuppgifter. De egna uppgifterna är skyddade med hjälp av SSL. Mera information om sökningarna och om användningen av egna uppgifter finns i instruktionerna för Helmet-sök.

Servicemiljö

Helmet-sök (sökning av material samt Egna uppgifter) är en del av stadsbibliotekens gemensamma bibliotekssystem. Systemet levereras av Innovative Interfaces. För operativsystemet ansvarar Tietoevry. Webbplatsens verksamhet och uppdateringen av materialsökningen sköts av stadsbibliotekens gemensamma systemchef och en grupp som ansvarar för underhållet. Helmet-söksystemet är inte responsivt, utan det övergår till mobilversion då det identifierar Android- och iOS-telefoner.

Stadsbiblioteken i huvudstadsregionen producerar tillsammans webbplatsen Helmet (bibliotekens kontaktuppgifter, tjänster och evenemang). Publiceringssystemet levereras av Fujitsu Finland Oy, som också ansvarar för webbplatsens driftstjänst. Nättjänsten Helmet är responsiv, dvs. den anpassar sig efter användarens apparat.

Kakor

Webbplatsen använder sig av s.k. ”cookies” (webbkakor). Med hjälp av cookies kan vi samla in information om hur användaren rör sig på webben. Vi kan se varifrån du kommit till vår sida, vilka www-sidor du har bläddrat i och vi ser också tidpunkter. Dessutom kan vi få uppgifter om din webbläsare, vilken resolution och operativsystem din skärm har, samt din dators IP-adress, dvs. vilken internetadress du använder då du sänder information och var din info tas emot.

En del av kakor som används på Helmet-webbplatsen är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och gör det möjligt att till exempel reservera material och förnya lån. Du kan inte förhindra användningen av nödvändiga kakor.

Vi använder på webbplatsen även till exempel statistiska kakor för utveckling av webbplatsen. Du kan med hjälp av kakverktyget förhindra användningen av dem och övriga kakor som inte är nödvändiga med tanke på användningen av tjänsten. Du kan ändra dina kakval när som helst. Gå till kakinställningar.

En webbredaktör ansvarar för webbplatsens innehåll och en grafiker/webbansvarig för utseendet.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning av informationssystemet enligt ofentlighetslagen

Helsingfors stad: Dataskydd

Helsingfors stad: Noggrannare om rättigheter

Esbo stad: Dataskydd

Esbo stad: Begäran om uppgifter

Vanda stad: Dataskydd

Grankulla stad: Dataskydd