Kontaktuppgifter för medierna

Helmet är ett biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i huvudstadsregionen (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Till nätverket hör Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek.

Helmet.fi

Helmet-sök: programchef Susanna Aakko, tfn 050 336 1968, susanna.aakko@hel.fi

Huvudredaktör för webbplatsens innehåll: Iina Soininen, tfn  09 3108 5523, iina.soininen@hel.fi

Chefer för bibliotekstjänsterna

Esbo: chefen för bibliotekstjänsterna Ritva Nyberg, tfn 040 636 9207, ritva.nyberg@espoo.fi.
Grankulla: biblioteksdirektör tf Jaakko Tiinanen, tfn 050 505 6403, jaakko.tiinanen@kauniainen.fi
Helsingfors: vd. chef för bibliotekstjänsterna Saara Ihamäki, tfn 050 342 1232, saara.ihamaki@hel.fi 
Vanda: chef för biblioteksservicen Leena Toivonen, tfn 040 357 5460, leena.toivonen@vantaa.fi

Information

Esbo: kommunikationsexpert Marjut Saloniemi, tfn 050 303 6937, marjut.saloniemi@espoo.fi
Grankulla: informatiker Maria Grundvall, tfn 09 505 6405, maria.grundvall@kauniainen.fi
Helsingfors: marknadsföringsplanerare Soila Leppäkangas, soila.leppakangas@hel.fi
Vanda: informatör Minna Saastamoinen, tfn 050 312 1669, minna.saastamoinen@vantaa.fi

Att använda Helmets logo

Helmet-logon är Helmet-bibliotekens, dvs. Helsingfors, Esbo, Grankulla och  Vanda stadsbiblioteks gemensamma logo. Logon kan användas av medierna och av bibliotekens samarbetsparter då de informerar t.ex. om evenemang eller projekt.

Logon får endast användas i enlighet med bifogade grafiska instruktioner.
Biblioteket fungerar oberoende av ideologier och är en ickekommersiell institution. I samband med kommersiell eller ideologisk kommunikation bör man komma överens med Helmets informatörer om användningen av logon.

Instruktioner om Helmet-logon (PDF på finska)

Helmet-logon (.png)

Helmet-logon, svartvit (.png)

Helmet-logon med mörk bakgrund (.png)

Helmet biblioteken (PDF) 

Bekanta dig också med sidan:
Vad är Helmet?