Antikythera

Lukemisen uudet muodot - Antikytheran kone ja muita mekanismeja

Nöykkiön kirjaston e-kirjapäivässä perehdyttiin siihen, mitä kaikkea muuta lukeminen voi olla perinteisten paperikirjojen lisäksi.

Kun kirjoitetulta teokselta poistetaan fyysisen kirjan rajoitteet, millaisia muotoja se voi ottaa? Tähän kysymykseen pyrittiin vastaamaan lauantaina 11.2.2017 Nöykkiön kirjaston e-kirjapäivässä, jonka otsikoksi oli annettu Lukemisen uudet muodot. Päivässä nähtiin kaksi esitystä, jotka pureutuivat päivän teemaan hieman erilaisista näkökulmista, mutta toisiaan tukien.

Antikytheran runokone

Ensimmäisenä ääneen pääsi kirjailija Saila Susiluoto, joka esitteli yleisölle runoteostaan Antikythera. Toisin kuin yleensä, Antikytheraa ei kuitenkaan ole julkaistu perinteisenä kirjana vaan iPad-sovelluksena, jonka voi ostaa iTunesista. Muille julkaisujärjestelmille tai iPhone-puhelimille sovellusta ei valitettavasti ole saatavilla.

Runoteoksen innoittajana on toiminut Antikytheran kone eli antiikin kreikkalainen mekaaninen tähtitieteellinen laskulaite, joka on valmistettu 100-luvulla eaa. Sovelluksessa lukija tutkii laajaa runoteosta Antikytheran mekanismia muistuttavan hammasrataskoneen avulla. Runoilla ei ole tiettyä järjestystä, vaan lukija voi lähestyä niitä useilla eri tavoilla. Lisäksi itse runoihin on lisätty liikkeeseen, kosketukseen ja aikaan reagoivia elementtejä, jotka saavat runot muuttumaan ja elämään omaa elämäänsä.

Runoteoksen esittelyn lisäksi Susiluoto kertoi runoteoksen syntyprosessista inspiraatiosta aina sovelluksen tekniseen toteutukseen asti. Kunnianhimoisen vision toteuttaminen oli vaatinut runsaasti työtä sekä Susiluodolta että sovelluksen toteutuksesta vastanneilta koodareilta. Susiluoto mainitsi myös, että tämäntyyppisten julkaisujen toteutuksen suuri haaste on, että toteutukseen ei löydy vastaavia tukiverkkoja kuin perinteisillä kirjoilla ja rahoituksen saaminen voi olla vaikeaa. Toisaalta Antikythera on kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuinen teos.

Hypertekstiä ja mekanismeja

Susiluodon esityksen jälkeen puheenvuoron sai Espoon kaupunginkirjaston digitaalisten palvelujen palvelujohtaja Ellen Karhulampi, joka esitteli laajemmin erilaisten uutta teknologiaa hyödyntäneiden kirjoitettujen teosten teoriaa ja käytäntöä. Karhulammen esityksessä nostettiin esiin myös useita uraauurtaneita teoksia.

Karhulampi mainitsi muutamia digitaalisen lukemisen tutkimuksen merkittävimpiä tutkijoita sekä alasta käytettävää terminologiaa. Digitaaliseen lukemiseen liittyy useita, osin päällekkäisiä termejä ja nimityksiä. Karhulammen esittelemiä termejä olivat muun muassa kyberteksti, hyperteksti ja ergodinen teksti.

Karhulampi nosti esiin muutamia teoksia ja ilmiöitä, joissa teokseen sisältyy jonkinlainen mekanismi. Yksi varhaisemmista ja merkittävämmistä mekanismin sisältävistä teoksista oli vuonna 1992 julkaistu William Gibsonin Agrippa-runoteos. Gibson tunnetaan eityisesti hänen esikoisteoksestaan Neurovelho (1984, suom. WSOY 1991), joka on kyberpunkin perusteoksia. Agrippa-teoksen keskeisessä roolissa ovat kuitenkin vintiltä löytyvät valokuvat, jotka tarinassa tuhoutuvat nopeasti joutuessaan päivänvaloon. Teosta myytiin tietokonelevykkeillä, ja kun lukija pääsi runoteoksen loppuun, runo tuhosi itse itsensä eikä siihen enää voinut palata. Tämä synnytti aikoinaan teoksen ympärille fani-ilmiön ja esimerkiksi pyrkimyksiä pelastaa teoksen teksti.

Eri teosten esittelyn yhteydessä kävi selvästi ilmi yksi merkittävä haaste digitaalisten, mekanismeja hyödyntävien teosten kanssa - niiden säilyvyys. Useat Karhulammen esittelemistä teoksista ovat riippuvaisia oman aikansa teknologiasta ja niiden standardeista eivätkä siksi ole enää lainkaan saatavilla tai niiden muoto on korruptoitunut. Tämä asettaakin aivan uudenlaisia haasteita merkittävien teosten säilyttämiselle, etenkin, mikäli mekanismeja sisältävät teokset yleistyvät tulevaisuudessa.

Karhulammen esityksen Power Point -diat sisälsivät runsaasti lisätietoa ja linkkejä aiheesta. Voit ladata Power Point -esityksen täältä.

Nöykkiön kirjaston Lukemisen uudet muodot oli osa Espoon kaupunginkirjaston e-kirjapäivät tapahtumasarjaa.

Teksti: Riikka Utriainen, Espoonlahden kirjastot
Kuva: kuvakaappaus Antikythera-sovelluksesta