Maksuvapautuksen hakeminen Helsingin kaupunginkirjastossa

Kirjaston perimästä maksusta voit hakea vapautusta tai maksun alentamista vapaamuotoisella hakemuksella Hakemuksessa tulee olla hakijan ja mahdollisen takaajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi vaaditaan tieto kirjaston perimästä aineistosta ja maksuista, selostus tapauksesta sekä hakemuksen perustelut. Tapauskohtaisesti vaaditaan selvitykset taloudellisesta tilanteesta, työttömyydestä, sairaudesta yms. seikoista, joihin hakija haluaa vedota.

Väärinkäyttö- ja rikostapauksissa vapautushakemukseen liitetään jäljennös rikosilmoituksesta ja vakuutusyhtiön päätös. Mikäli varkaus on tapahtunut koulussa/työpaikalla mukaan liitetään rehtorin/työnantajan lausunto siitä, miten henkilökohtaisen omaisuuden säilytys on järjestetty ja mitä ohjeita on annettu. 

Hakemus osoitetaan Helsingin kaupunginkirjastolle. Vapautusta koskeva päätös on tapauskohtainen. Se on joko vapauttava, osittain vapauttava tai kielteinen riippuen olosuhteista ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Lisätietoja saat pääkirjaston perinnästä numerosta 09 31085307.

Vapautuksia koskevat hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunginkirjasto
PL 10
00099  Helsingin kaupunki

Sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Sähköpostin Aihe-kentän alkuun tulee kirjoittaa KIR ja sitten vasta aihe.