Maksuvapautuksen hakeminen Kauniaisten kaupunginkirjastossa

Kirjaston perimästä maksusta voit hakea vapautusta tai maksun alentamista vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus osoitetaan Kauniaisten kaupunginkirjastolle.

Hakemuksessa tulee olla hakijan ja mahdollisen vastuuhenkilön nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi vaaditaan tieto kirjaston perimästä aineistosta ja maksuista, selostus tapauksesta sekä hakemuksen perustelut. Väärinkäyttö- ja rikostapauksissa vapautushakemukseen liitetään jäljennös rikosilmoituksesta ja vakuutusyhtiön päätös.

Vapautusta koskeva päätös on tapauskohtainen. Se on joko vapauttava, osittain vapauttava tai kielteinen riippuen olosuhteista ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Vapautuksia koskevat hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Kauniaisten kaupunki
Kirjaamo
Kauniaisten kaupunginkirjasto
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen

S-posti: kirjaamo@kauniainen.fi