Maksuvapautuksen hakeminen Vantaan kaupunginkirjastossa

Kirjaston perimästä maksusta voi hakea vapautusta tai maksun alentamista vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla hakijan ja mahdollisen takaajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi vaaditaan tieto kirjaston perimästä aineistosta ja maksuista, selostus tapauksesta sekä hakemuksen perustelut. Väärinkäyttö- ja rikostapauksissa vapautushakemukseen liitetään jäljennös rikosilmoituksesta ja vakuutusyhtiön päätös. 

Asiakas voi tehdä hakemuksen myös jo perintään siirtyneestä aineistosta. Jos asiakkaalla on useamman kaupunginkirjaston maksuja, riittää hakemus vain yhteen kaupunkiin.  

Vapautusta koskeva päätös on tapauskohtainen, se on joko vapauttava, osittain vapauttava tai kielteinen riippuen olosuhteista ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Vapautuksia koskevat hakemukset lähetetään osoitteeseen: 

Sähköposti: kirjasto.perinta@vantaa.fi 

Postiosoite:   

Perintä / Tikkurilan kirjasto 

PL 20 

01030 Vantaan kaupunki                                                                                              

Lisätietoja saa Vantaan perinnän numerosta 050 302 8697.