etio

Entressen kirjaston Aistien huone

Aistien huone kulttuurivaihdon ja kohtaamisen paikkana

Aistien tilassa eri kulttuuritaustaiset voivat kohdata. Tila luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen eri kulttuurien välillä ja toimii tiedonvaihdon välineenä. Valmista tilaa voidaan käyttää maahanmuuttajien oman kulttuurin ylläpitämisessä ja tukemisessa. Sitä voidaan hyödyntää myös kertomaan tarinan eteenpäin seuraaville sukupolville. Tule porukan kanssa tai yksin rakentamaan oman näköisesi tila. 

Estradi on käytettävissä tilan avajaistapahtumaa varten. Tapahtumassa voi esittää kulttuurin eri osia kuten musiikki, taide, tanssi, runot, katukulttuuri jne. Henkilökunta auttaa tapahtuman järjestelyssä. 

Kotouttamiskoulutukset voivat hyödyntää tilaa tutustuttaakseen maahanmuuttajia kantaväestöön ja päinvastoin. 

Aistien tila yhdistysten hyödynnettävissä

Moniaistinen tila toimii elämyksellisenä, inspiroivana ja rentouttavana ympäristönä niin kohtaamiselle, keskustelulle kuin suunnittelulle. Tila voi esimerkiksi olla paikallishistorian muistelutila, tila jossa yhdistyksen uudet jäsenet voivat tutustua sen toimintaan elämyksellisellä tavalla tai hyvinvointia edistävä tila.  Tilassa olevat eri aisteille tarjottavat elementit herättävät keskusteluja ja luovat rentouttavan ympäristön, joka edistää   yhteisöllisyyttä.  

Moniaistinen tila opetuksen ja oppimisen edistäjänä

Tilan avulla voi opiskella uudessa kulttuurissa tai ympäristössä. Kielten opetuksessa tila voisi olla myös retkikohde jossa esim. tutustutaan syvemmin omaan äidinkieleen ja kulttuuriin. Tilassa olevat aistielementit auttavat opiskelijoita kokemaan ja hahmottamaan paremmin oman tai toisen kulttuurin elämysten kautta. Entressen aistien tilassa on rakennettu esim. indonesialainen tila, jossa indonesian kielen opiskelijat pitivät kielitunnin omaa äidinkieltä opiskeleville ja indonesian kieleen tutustuville.

Lisätietoa aistien menetelmästä löytyy https://aistienmenetelma.net/ sivustolta.