Tänä vuonna nuoret valtaavat kirjastot

Vantaan kaupunginkirjoissa kokeillaan vuosina 2022-23 uudenlaisia palveluja, joiden kohderyhmänä on 13-17 -vuotiaat nuoret. Nuoret valikoituivat kohderyhmäksi, sillä koronapandemia on vienyt juuri nuorilta mahdollisuuden yhteiseen harrastamiseen ja elämyksiin. Tänä vuonna järjestettävien palvelujen lähtökohtana on nuorten osallisuus ja nuorten omat toiveet. Tapahtumat, työpajat ja etäsisällöt suunnitellaan siis nuorten ideoiden pohjalta nuorten kanssa monilukutaito silmällä pitäen. Yhteistyökumppanina kirjastojen kanssa toimii useat eri tahot nuorisotiloista esimerkiksi Vantaan Tyttöjen Tilaan. Myös ulkopuolisia ohjaajia ja vieraita otetaan mukaan toimintaan.

Osa tapahtumista on jo käynnissä, osa käynnistelee toimintaansa ja osa kerää parhaillaan tietoa nuorten toiveista. Tälle sivulle päivitetään kootusti tietoa näistä vuoden 2022 toteutettavista nuorten tapahtumista. Katso oman lähikirjastosi tilanne!  

Kaikki nuorten tapahtumat Vantaan kirjastoissa

Tikkurilan kirjaston paneelikeskustelut nuorille 

Lumon kirjaston BTS -kerho (jatkuu syksyllä 2022)

Pointin kirjaston Oma tila -illat

Kuvitus: Alessandra Bernard