Vantaalaisten toiveita kirjastopalveluista selvitettiin kyselyllä

Mitkä kirjaston palvelut ovat kuntalaisille tärkeitä? Entä millaisia palveluja Vantaan kirjastot voisivat tarjota tulevaisuudessa? Vantaan kaupunginkirjasto järjesti vuoden 2020 lopulla asukaskyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään kirjaston strategiatyössä vuosina 2021-2030.

Lisätietoa työn valmistelusta sekä laajemman raportin kyselyn tuloksista löydät OsallistuvaVantaa.fi-sivustolta. OsallistuvaVantaa.fi-sivustolla julkaistaan myöhemmin myös kirjaston valmis strategia.

Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista

Asukaskyselyssä vastaajat toivat esiin näkemyksiä kirjaston toimivista käytännöistä, palveluista ja itselleen tärkeimmistä piirteistä. Asukkaat esittivät myös kehityskohteita niin tiloihin, valikoimaan kuin palveluihinkin.

Kirjastotilojen erilaiset käyttötarpeet

Moni kyselyyn vastannut toivoi nykyiseen verrattuna kirjastoihin enemmän hiljaisia ja rauhallisia tiloja, joissa pystyisi hiljentymään, keskittymään, opiskelemaan ja työskentelemään tai vaikka lukemaan rauhassa kirjaa lapselle. Hiljaisten ja rauhallisten tilojen lisääminen oli yksi kyselyn eniten toivotuista muutoksista kirjastoihin. Myös lapsille ja perheille tarkoitettuja tiloja pidettiin tärkeinä. Kirjastoihin toivottiin lisää viihtyisyyttä, ja monet pitivät tärkeänä, että kirjastossa on erilaisia tiloja moninaisiin käyttötarpeisiin.

Monipuolista palvelua ja aineistoa

Kirjaston palvelujen kannalta tärkeinä pidettiin kirjaston sijaintia lähellä tai sopivien kulkuyhteyksien päässä, sekä riittävän laajoja aukioloaikoja. Lisäksi kirjastojen henkilökunnan antamaa asiantuntevaa palvelua ja asioinnin helppoutta arvostettiin. Aineistovalikoima nousi esiin sekä kirjaston vahvuutena että seikkana, johon tulisi panostaa enemmän

Tapahtumia erilaisille kävijöille ja tekijöille

Asukkaat pitivät tärkeinä kirjaston järjestämiä tapahtumia kaikenikäisille. Perheille ja lapsille suunnattuja tapahtumia toivottiin entistä enemmän. Myös kotoutumiseen ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvät tapahtumat sekä kirjallisuuteen ja lukemiseen liittyvät tapahtumat nousivat esiin useissa vastauksissa. Erilaiset lukupiirit ja teemapäivät, askartelu- ja ompelukerhot, näyttelyt, digipajat ja kielikahvilat mainittiin tapahtumina, joiden järjestämiseen asukkaat osallistuisivat mielellään myös itse.

Kirjaston päämäärät

Kyselyssä selvitettiin myös, mitkä kirjaston strategiassa määritellyistä päämääristä ovat kuntalaisille tärkeitä. Vastaajista suurin osa piti tärkeänä, että kirjasto tarjoaa kaikille saavutettavan pääsyn tietoon ja omatoimiseen oppimiseen sekä edistää asukkaiden monilukutaitoa. Vastaajat pitivät monilukutaitoon liittyvistä kirjaston palveluista tärkeinä etenkin perinteiseen lukutaitoon sekä visuaaliseen ja ohjelmoinnin lukutaitoon liittyviä palveluja.

Taustatietoa kyselystä

Vantaan kirjastossa luotiin vuoden 2020 lopulla kirjastopoliittinen ohjelma, joka ohjaa kirjaston toimintaa vuosina 2021–2030. Ohjelmatyön toteutti kirjastopalvelujen johto yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa.

Työskentelyssä olivat mukana myös ohjausryhmä, kirjaston henkilökuntaa, kaupungin muiden toimialojen työntekijöitä, paikallisia järjestöjä, oppilaitoksia ja yrityksiä, paikallispoliitikkoja, haastateltuja asiantuntijoita sekä kirjaston käyttäjiä ja asukkaita.

Osana ohjelmatyötä toteutettiin avoin verkkokysely asukkaille ja kirjaston käyttäjille. Kyselyn tavoitteena oli tarjota asukkaille mahdollisuus vaikuttaa kirjastopalveluiden tulevaisuuteen Vantaalla ja kerätä heidän näkemyksiään kirjaston ohjelmatyötä varten.

Kysely oli avoinna 4.11.–18.11.2020 Vantaan kaupungin Osallistuvavantaa.fi -verkkosivuilla. Siitä viestittiin asukkaille Vantaan kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kahden viikon aikana asukaskysely keräsi 433 vastausta.

Lue lisää kyselyn tuloksista ja kirjaston strategiatyöstä OsallistuvaVantaa.fi:ssä

Teksti: Maija Lehtola
Kuva: Sakari Manninen, Vantaan kaupunki