Vantaan kirjastoissa kokeiltiin suomen kielen etälukupiiriä

Poikkeuksellinen vuoden 2020 kevät toi mukanaan uusia ideoita kirjastoihin. Vantaan kaupunginkirjastossa kokeiltiin uutta toimintamuotoa eli etänä kokoontuvaa suomen kielen lukupiiriä. Lukupiiriryhmät ovat olleet jo pitkään vakiintunut osa kirjastojen toimintaa, mutta ennen kevättä 2020 niitä ei oltu toteutettu etäyhteyden kautta.

Lukupiiritoimintaa ei myöskään oltu aikaisemmin toteutettu osana kirjaston monikulttuurisuustyötä eikä kohdennettu vieraskielisille tai maahanmuuttajataustaisille aikuisille. Ajatus suomen kielen aikuisoppijoille suunnatusta lukupiiristä syntyi toukokuussa, ja toiminta startattiin jo juhannuksen jälkeen. Suomen kielen lukupiiri kokoontui osana kirjastojen järjestämää etäkielikahvilaa. Etäkielikahvilasta voi lukea jutun Vantaan Asukaslehdestä sivulta 25. 

Kielenoppimisen tukena

Suomen kielen lukupiirin tavoitteena oli kehittää Vantaan kirjastojen tekemää vapaaehtois- ja monikulttuurisuustyötä ennen kaikkea suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Lukupiiri startattiin, koska haluttiin tukea aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen lukutaitoa ja oppimista sekä tutustuttaa osallistujia suomalaiseen kirjallisuuteen.

Yksi kirjastojen tärkeimmistä tehtävistä on juuri lukutaidon edistäminen - sen tukeminen etenkin muualta tulleiden vantaalaisten näkökulmasta on arjessakin selviytymisen kannalta tärkeää. Yhtä tärkeää olisikin tukea osallistujien taitoa oppia tulkitsemaan ympäröivän arjen yhteiskunnan kieliympäristöä, muun muassa kylttejä, ohjeita ja viranomaistekstejä kuin tutustua suomalaiseen kirjallisuuteen. Päätavoite lukupiirissä oli kuitenkin kaunokirjallisuuteen tutustuminen ja osallistujien kannustaminen käyttämään kirjastojen kokoelmia, esimerkiksi lainaamaan selkokirjoja.

Avoin kaikille

Suomen kielen lukupiiri oli avoin kaikille halukkaille. Toiminnan kulmakivenä pidettiin sitä, että tapaamisiin oli helppo osallistua. Osallistujalta ei siis vaadittu sitä, että hänen olisi pitänyt tutustua käsiteltävään tekstiin etukäteen. Tavoitteena oli pienten makupalojen tarjoaminen osallistujille – joka kerta luettiin pätkä jotain suomalaista teosta ja kerran tutustuttiin suomalaiseen pop-lyriikkaan. Lukupiirissä luettiin muun muassa Mielensäpahoittajaa, Yösyöttöä, Minna Canthin Hannaa ja jopa Kalevalaa! Näiden teosten osalta keskityttiin niistä tehtyihin selkomukautuksiin, joiden rinnalla vilkaistiin myös alkuperäistä tekstimuotoa.

Lukupiiriä järjestettiin kesä-heinäkuun aikana yhteensä seitsemän kertaa. Parhaimmillaan osallistujia oli paikalla kerralla 18 - yhteensä lukupiiriin osallistuttiin Zoom-etäyhteyden välityksellä yli sata kertaa. Keskimäärin osallistujia per kerta oli paikalla 15.

Toiminnan idea lähti Länsimäen ja Hakunilan kirjastoista, ja sen toteuttamiseen saatiin mukaan myös Koivukylän ja Martinlaakson kirjastojen henkilökuntaa. Toiminta oli todella pidettyä ja sille toivottiin jatkoa. Lukupiiri kannusti monia osallistujia suomalaisen kirjallisuuden pariin ja osallistujat kertoivat aikovansa lainata suomen kielistä kirjallisuutta kirjastosta. Monikaan osallistujista ei ollut aikaisemmin lukenut suomalaista kaunokirjallisuutta, mutta he saivat lukupiiristä itseluottamusta tarttua suomenkielisiin kirjoihin.

Lukupiirin toteutus

Lukupiiri toteutettiin joka kerta saman tarkkaan mietityn rakenteen mukaan. Aluksi tutustuttiin yleistasolla käsiteltävään teokseen ja sen tekijään, jonka jälkeen osallistujat pääsivät lukemaan tekstiä ääneen kukin vuorollaan. Ääneen lukeminen on hyvä tapa harjoitella ääntämistä ja parantaa lukutaitoa.

Yhtenä yllättävänä piirteenä lukupiirissä olikin se, kuinka kirjoja lukemalla voi oppia suomen puhekieltä! Kirjat sisältävät paljon dialogia, joka tukee monen suomen oppijan halua sisäistää puhekielen sanastoa ja fraaseja. Kaunokirjallisuutta lukemalla on tietysti myös mahdollista oppia tuntemaan suomalaisessa kulttuurissa vaikuttavia ideologioita. Lukupiirissä saatiin käyntiin hyviä keskusteluja esimerkiksi tasa-arvosta, naisen ja miehen asemasta ja lasten oikeuksista.

Toimintaa pyritään jatkamaan ja juurruttamaan pikkuhiljaa osaksi Vantaan kirjastojen toimintaa. Mikäli olet kiinnostunut ohjaamaan suomen kielen oppijoille suunnattua lukupiiritoimintaa, voit  ilmoittautua mukaan järjestämään toimintaa esimerkiksi omassa lähikirjastossasi. Toiminnan toteuttaminen ei vaadi erityistaitoa – lukutaito ja -into riittävät.

Tutustu kirjastojen vapaaehtoistoimintaan ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta kirjastoissa saat tästä linkistä: Vapaaehtoiseksi kirjastoon (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoa toiminnasta:

Paula Puustinen                                                                                                erikoiskirjastonhoitaja                                                                              paula.puustinen(at)vantaa.fi

Teksti: Saara Zamiatin, kirjastonhoitaja, Länsimäen kirjasto.
Kuva: Unsplash.com / Chris Montgomery