Vantaan kirjastojen turvallisemman tilan periaatteet

Turvallinen kaupunki on asukkaiden hyvän elämän perusta. Erityisesti lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa kaupungin tiloissa, mistä johtuen niiden turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikissa Vantaan kaupungin tiloissa, myös kirjastoissa, on otettu vuonna 2022 käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

Kirjaston turvallisemman tilan periaatteet on koottu yhdessä henkilöstön ja kävijöiden kanssa. Tikkurilan, Pointin ja Länsimäen kirjastoissa järjestettiin syys-lokakuussa aiheesta työpajoja ja kyselyjä erityisesti lapsille, nuorille ja perheille. Lisäksi keräsimme kirjaston asiakkaiden toiveita verkkokyselyllä OsallistuvaVantaa.fi-alustalla 23.9.-18.10.2022. Kirjastojen henkilökunnalle järjestettiin aiheesta työpajoja, joissa pohdittiin erityisesti, miten henkilökunta voi vaikuttaa kirjaston tilojen ja tapahtumien turvallisuuteen.

Lapsiperheille, koululaisille ja nuorille suunnattuihin paperisiin kyselyihin saimme yhteensä 180 vastausta, verkkokyselyyn vastauksia tuli yhteensä 74. 

Sekä lasten että aikuisten vastauksissa nousi esiin hyvin samanlaisia teemoja. Turvallisessa kirjastossa ei kiusata, ahdistella, syrjitä tai ole väkivallan uhkaa. Muut kävijät otetaan huomioon olemalla rauhallisia ja hiljaisia. Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon ja henkilökunta huomioi kaikki vähintäänkin tervehdyksellä. Lisäksi henkilökunnalta toivottiin erityisesti puuttumista häiriötilanteisiin, näkyvää läsnäoloa kirjastotilassa, avuliaisuutta sekä kirjaston viihtyvyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista.

Kyselyjen ja työpajojen pohjalta valmistuivat turvallisemman tilan periaatteet, jotka ovat käytössä kaikissa kirjastoissa. Kirjastot voivat myös halutessaan tehdä lisäyksiä periaatteisiin yhteistyössä kävijöidensä kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet Vantaan kirjastoissa

Kirjasto kuuluu kaikille

Olet tervetullut kirjastoon sellaisena kuin olet. Kirjastossa saat lukea, pelata, leikkiä, opiskella työskennellä ja oleskella. Kiusaaminen, rasismi ja syrjintä eivät kuulu kirjastoon - huomioithan sen myös omassa käytöksessäsi ja puheessasi.

Ota toiset huomioon

Anna myös muille tilaa ja rauhaa. Kunnioita muita ihmisiä ja pidä huolta yhteisestä tilasta. Jokainen voi vaikuttaa kirjaston viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Henkilökunta on täällä sinua varten

Henkilökunta vastaa tilan turvallisuudesta ja puuttuu asiaan, jos joku rikkoo yhteisiä sääntöjä. Jos koet tai näet häirintää, voit kertoa siitä kirjaston henkilökunnalle. Voit myös aina antaa palautetta ja pyytää apua.

Lisätietoa turvallisemman tilan työstä Vantaan kaupungin verkkosivuilla.

Teksti: Marjo Mannila & Maija Lehtola
Kuva: Odelia Airaksinen