Sateenkaarihylly

Kallion kirjaston Sateenkaarihylly otettiin käyttöön tammikuun 2015 alussa.

Runsas positiivinen palaute ja kirjojen kova menekki ovat jo ehtineet osoittaa, että hylly tuli tarpeeseen. Hyllyyn on koottuna kaunokirjallisuutta, tietoa, sarjakuvia ja elokuvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyen. Mukana on myös HLBTIQ*-järjestöjen esitteitä.

Kallion kirjaston kirjastonjohtajana vuonna 2015 toiminut Kirsti Tuominen oli hyvillään että pitkään suunniteltu kokoelmanosto oli saatu tehtyä, ”Kallio on suvaitsevana ja moni-ilmeisenä kaupunginosana juuri oikea paikka käynnistää Suomen ensimmäinen queer-hylly. Sateenkaaritoiminnan kuuluisi olla osa jokaisen kirjaston arkea. Kirjaston tehtävä on olla tasa-arvon, tiedonsaannin ja sananvapauden puolustaja yhteiskunnassa.”

Sateenkaarihyllyn tavoitteena on parantaa halutun aineiston löydettävyyttä, edistää avoimuutta ja vahvistaa kirjaston roolia syrjintää vastustavana, kaikille avoimena paikkana. Hyllyn viesti on positiivinen. Se välittää tietoa ja tarinoita erilaisuudesta, tarjoaa samaistumisen kohteita ja mahdollisuuden ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta.

Yksi tärkeä aineistoryhmä hyllyssä ovat sateenkaariperheistä kertovat lastenkirjat, jotka ovat tärkeä väline opettaa lapsille moninaisuudesta. Tutkimusten mukaan syrjivät asenteet tarttuvat lapsiin hyvin varhaisella iällä, joten aihetta on tärkeä käsitellä yhdessä, tarinoiden ja keskustelun kautta. Myös omaa seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan pohtivat nuoret koetaan tärkeäksi asiakasryhmäksi. HLBTIQ-nuorten itsemurhariski on kansainvälisten selvitysten perusteella huomattavasti suurempi kuin cis- ja heteronuorten keskuudessa.

Sateenkaarihyllyä kehitetään koko ajan aktiivisesti. Sen aineistoa kartutetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja uusista kirjoista tilataan tuplakappaleet, jotta teos on löydettävissä Sateenkaarihyllystä ja peruskokoelmasta, hyllytyksen mukaiselta paikaltaan. Lisäksi Sateenkaarihyllyn ympärille järjestetään tapahtumia ja luentoja niin lapsille kuin aikuisillekin.

Sateenkaarihyllyn aineisto on erikoiskokoelma, johon valitut teokset löytyvät Helmet-aineistohaussa sanalla "sateenkaarihylly".

 

***

MIKSI SATEENKAARIHYLLY?

Halutut aineistot helposti löydettäviksi

- Kirjastoissa on muitakin haluttuja aineistoja kootusti: esim. Kalliossa Kallio-kokoelma, Viikissä luontopainotteinen Viikki-hylly.

- ”HLBTI-aineistojen tulisi olla helposti paikannettavissa, koska asiakkailla on suuri kynnys lähestyä HLBTI-sisältöjä etsiessään”. (Kirjastolehti, 5/2014 http://kirjastolehti.fi/artikkelit/artikkeli/472/nakymattomat-homot/)

- Löydettävyys paranee, kun aineistot löytyvät Sateenkaarihyllystä sekä normaalilta, luetteloinnin mukaisella paikaltaan kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden tms. kohdalla. Tämä tullaan toteuttamaan hankkimalla aineistoista tuplakappaleet.

- Aineistot ovat haluttuja etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten ja aikuisten sekä sateenkaariperheiden keskuudessa.

Kirjasto AVOIMENA, SYRJINTÄÄ VASTUSTAVANA paikkana ja MONINAISUUDEN edistäjänä – hyllyllä tärkeä symboliarvo ”Kirjasto on kaikkia varten”

- Lempeä ja kiihkoton tapa työskennellä syrjintää ja homo- sekä transfobiaa vastaan. Sateenkaarihylly on positiivinen viesti avoimuudesta: EI tabuille&ennakkoluuloille, EI ongelmien vähättelylle, EI syrjinnälle.

- "On olemassa maita, joissa Sateenkaarihylly kirjastossa olisi laiton. Tästä syystä on entistäkin tärkeämpi, että ylläpidämme hyllyä osoituksena siitä, että ihmisoikeuksien puolesta on tärkeä taistella." -Uumajan kirjasto

Tieto ja tarinat tärkeitä seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan pohtiville (esim. nuoret) ja syrjintää kokeville

- "HLBTI-asiakkaille kirjallisuus voi olla ovi, joka johdattaa samanlaisiin elämäntilanteisiin, faktatietoihin, tarjoaa lohtua, iloa, yhteenkuuluvuutta ja positiivista esikuvaa. - - HLBTI-nuorien itsemurhariski on kansainvälisten selvitysten perusteella huomattavasti suurempi kuin heteronuorilla. Kaapistatuloa pohtivan nuoren tiedontarve ja samaistumiskohteiden etsintä voi olla kiivasta. Kirjaston merkitys voi olla suuri ja positiivinen.(Kirjastolehti, 5/2014 )

- Osoitus, että kaikki ovat tervetulleita ja huomioituja kirjastossa riippumatta sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisuudestaan.

Tietoa, ymmärrystä ja empatiaa valtaväestön keskuuteen

- Vähemmistöön kuulumattomille aineistot voivat toimia ikkunana toisenlaiseen todellisuuteen. Tieto lisää usein empatiaa ja ymmärrystä.

- "Lukeminen kehittää niin sanottua mielen teoriaa eli ymmärrystä siitä, että muilla ihmisillä on omat ajatuksensa, uskomuksensa, toiveensa ja tunteensa. Siten se opettaa asettumaan toisen asemaan." (HS.fi, 8.1.2015 http://www.hs.fi/elama/a1420605397145)

Lapsille suunnatut tarinat sateenkaariperheistä ehkäisemään homo- ja transfobiaa

Tutkimusten mukaan homo- ja transfobia opitaan hyvin varhaisella iällä. Siksi on erittäin tärkeää, että aihetta käsitellään lasten kanssa. Lastenkirjoista voi oppia moninaisuudesta lempeästi.

* HLBTIQ-kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä (homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit). Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata.