Kauklahden kirjasto

Kauklahden kirjaston käyttäjäkyselyn tulokset

Saimme maaliskuussa toteutettuun käyttäjäkyselyyn 231 vastausta. Kirjastoa käytetään monipuolisesti ja kirjaston palveluita arvostetaan. Myös omatoimiaika on koettu tärkeäksi, vaikka siihen on liittynyt myös haasteita. Vastausten pohjalta kirjasto on suunnitellut tulevan syksyn toimintaa ja jatkaa nuorten kanssa tehtyä työtä.

Kyselyn tuloksia

Kysyimme, mihin kirjastoa käytetään. Kirjojen ja muun aineiston lainaus oli tärkeää, mutta kirjastossa käydään myös perheen kanssa sekä opiskelemassa ja lukemassa lehtiä.

Mihin käytät kirjastoa?

Mihin käytät kirjastoa_luvut.jpg

Kysyimme myös, mitä kirjastolta toivotaan. Toimintaa ja tapahtumia toivottiin sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Lisäksi toivottiin rauhallista luku- ja opiskelutilaa. Myös säännöllisiä asukastilaisuuksia sekä mahdollisuutta käyttää kirjaston tilaa esim. yhdistysten kokoontumisiin toivottiin.

Mitä toivoisit kirjastolta

Mitä toivoisit kirjastolta_luvut.jpg

Omatoimikirjaston säilymistä toivottiin laajasti, mutta toisaalta omatoimiajan supistaminen sai ymmärrystä. Kirjaston näkökulmasta vuoropuhelu alueen asukkaiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja haemme tasapainoa palveluajan ja omatoimiajan suhteen myös jatkossa.

Mikä olisi paras aukioloaika?

Mikä olisi paras aukioloaika_prosentit.jpg

Omatoimikirjastossa on tallentava kameravalvonta ja käytämme tallennetta, kun selvittelemme häiriötilanteita. Henkilörekisterilaki säätelee sitä, miten tallenteita voimme käyttää. Voimme myös tarvittaessa tilata vartijan käyntejä kirjastoon omatoimiaikana, tai vastaavasti lisätä oman henkilökunnan läsnäoloa kirjastossa. Lähtökohtaisesti kuitenkin omatoimikonsepti perustuu luottamukseen ja yhteisvastuullisuuteen. Kirjastopalvelu ja kirjaston tila ovat asukkaita varten, ja omatoimitekniikalla olemme saaneet merkittävää lisäystä kirjaston aukioloaikoihin.

Kirjasto on tarkoitettu kaikille asukkaille ja asiakkaille myös omatoimiaikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että omatoimikirjaston käyttöä ei voi rajata iän mukaan. Tahtotilamme on, että niin lapsilla kuin nuorilla on mahdollisuus käyttää kirjastoa omatoimiaikana. Kyselyn perusteella monet ymmärtävät sen, että erilaisten asiakasryhmien ja toiveiden kohtaaminen samassa tilassa edellyttää joustavuutta kaikilta osapuolilta. Hyvää ja kohteliasta käytöstä voi toki edellyttää kaikilta. Kirjasto jatkaa yhteistyötä niin koulujen kuin nuorisopalveluidenkin kuin muidenkin alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa, jotta kirjastotila olisi kaikille miellyttävä ja turvallinen paikka.

Syksyn 2018 suunnitelmia

Kirjaston neuvottelutila laitetaan asiakkaille varattavaksi Varaamo-palvelun kautta. Näin on mahdollista saada käyttöön rauhallinen tila vaikkapa ryhmätyöskentelyä tai kokousta varten. Varaaminen on aluksi mahdollista vain palveluajoiksi, mutta tutkimme mahdollisuutta saada tila asiakkaiden käyttöön myös omatoimiaikana.

Syksyn 2018 aikana kirjastoon on tulossa lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorten kanssa jatketaan Oskun sisustamista ja erityisesti torstaisin järjestetään ohjelmaa nuorille. Maanantaisin kirjastossa on tapahtumia lapsille ja aikuisille.

Järjestämme kerran kuussa maanantai-iltaisin kirjastokahvit, jonne kutsumme kaikki alueen asukkaat keskustelemaan kirjastosta, kirjaston palveluista ja muustakin. Järjestämme kahvien ajaksi lapsille pientä ohjelmaa, joten kahveille ovat tervetulleet myös lapset ja lapsiperheet.

Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille. On upeaa huomata, että kirjastoa ja sen palveluita arvotetaan ja että alueella on myös halukkuutta olla mukana kehittämässä palvelusta entistä toimivampia.

Laura, Andrei ja Kirta (Kauklahden kirjasto)

Katariina (Keski- ja Pohjois-Espoon alueen kirjastopalvelupäällikkö)