Tyttö lukee rannalla

Palvelut yläkouluille

Kauklahden kirjasto tarjoaa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille erilaisia maksuttomia tapahtumia, kuten kirjavinkkauksia, kirjastotaitojen ja tiedonhankinnan opastuksia, sekä kirjailijavierailuja. Miltei kaikki opastuksemme soveltuvat myös S2- ja valmistaville luokille.

Opettaja, alla löydät kuvaukset tarjoamamme tapahtumista ja ilmoittautumislinkit. Otathan kuitenkin rohkeasti yhteyttä, jos sinulla olisi idea tai toive muunlaisesta kirjastovierailusta.

KIRJASTOTAIDOT JA TIEDONHANKINTA

Tutustumiskäynti kirjastoon (20 min) 
Tutustumiskäynnin tarkoituksena on madaltaa nuorten kynnystä käydä kirjastossa. Kirjastokierroksella tutustumme kirjaston eri asiakastiloihin. Tutustumiskäynti soveltuu nuorille, joiden viimeisimmästä vierailusta on kulunut pitkä aika tai joille kirjasto on paikkana tuntematon. Suosittelemme tutustumiskäyntiä erityisesti S2- ja valmistaville luokille. Ilmoittaudu tästä.

Kirjastonkäytön opastus (40 min)
Kirjastonkäytön opastus soveltuu myös niille nuorille, joille kirjasto on paikkana tuttu. Opastuksen tarkoituksena on auttaa nuoria hyödyntämään kirjastoa ja verkkokirjastoa opiskelun tukena ja vapaa-ajalla. Opastukseen kuuluvat kirjaston palveluiden, aineistojen, verkkokirjaston ja harrastemahdollisuuksien yleisesittely. Ilmoittaudu tästä.

Tiedonhankinnan opastus (70–90 min)
Tiedonhankinnan opastuksen tarkoituksena on tukea oppilaita esimerkiksi esitelmien ja ryhmätöiden tekemisessä. Keskitymme joko Helmet-tiedonhakuun tai tutustumme muihin maksuttomiin verkkosivustoihin, joiden avulla oppilaat voivat löytää hyviä tiedonlähteitä. Opastus suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa oppiaineen tarkoituksiin sopivaksi. Ilmoittaudu tästä.

VINKKAUS

Kirjavinkkaus (45 min) 
Kirjavinkkauksen tarkoituksena on kannustaa nuoria tarttumaan kirjaan ja houkutella heitä lukemaan. Vinkkauksessa esittelemme kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta tai molempia. Voimme myös keskittyä tiettyyn genreen tai teemaan (esimerkiksi identiteetti, luonnonsuojelu, holokausti, kulttuurinen moninaisuus…). Ilmoittaudu tästä.

Selkokirjavinkkaus (30 min) 
Selkokirjavinkkauksen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kokea kirjallisia elämyksiä myös niille nuorille, joilla on lukivaikeuksia tai jotka vasta opiskelevat suomea. Lisätietoja selkokielisestä kirjallisuudesta mm. täällä ja täällä. Ilmoittaudu tästä.

E-lehtivinkkaus (30 min) 
Helmet-E-kirjasto tarjoaa pääsyn tuhansien kansainvälisten ja satojen kotimaisten sanoma- ja huippuaikakauslehtien äärelle. E-lehtivinkkauksessa kerromme, minkälaisia e-lehtikokoelmia Helmet-verkkokirjastossa on, ja miten niitä voi hyödyntää paitsi vapaa-ajalla myös eri aineiden, kuten kielten, biologian ja kotitalouden, opiskelussa. Ilmoittaudu tästä.

Verkkokielikurssivinkkaus (30 min) 
Helmet-kirjastot tarjoavat asiakkaidensa käyttöön verkkokielikursseja englannin, ruotsin, saksan, ranskan, espanjan, venäjän ja suomen opiskeluun. Vinkkauksen tarkoituksena on kannustaa nuoria hyödyntämään verkkokurssien tarjoama tuki kieltenopiskelussa, innostaa heitä tutustumaan uuteen kieleen ja auttaa heitä löytämään sopiva verkkopalvelu viidestä eri vaihtoehdosta. E-kirjastossa on myös suomi toisena kielenä -kursseja, joten vinkkaus soveltuu myös S2- ja valmistaville luokille. Ilmoittaudu tästä.

Teemallinen aineistovinkkaus (60 min) 
Teemallisen aineistovinkkauksen tarkoituksena on tarjota nuorelle kokonaisvaltainen tarinallinen kokemus sekä houkutella nuoria lukemaan heille ennestään tuttujen medioiden avulla. Vinkkaamme kirjoja muiden aineistojen, kuten lehtien, sarjakuvien ja elokuvien, rinnalla. Ilmoittaudu tästä.

Sokkoteatterivinkkaus "Sivuraiteilla" 
Sokkovinkkaus on uusi kirjavinkkauksen muoto, joka yhdistää vinkkauksen ja teatterin. Se on keino houkutella nuoria kirjallisuuden pariin ja kannustaa heitä lukemaan enemmän. "Sivuraiteilla"-teatteriesityksen aikana nuorten silmät ovat peitetyt, jolloin heidän keskittymisensä paranee ja muut aistit (haju, tunto, kuulo) vapautuvat paremmin käyttöön. Teemaltaan "Sivuraiteilla"-esityksemme liikkuu pelkojen maailmassa. Sokkoteatterivinkkaus on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Huom! Esityksessä käytetään ääniä ja tuoksuja/hajuja. Vapaiden aikojen tiedustelut: hanna.e.lehtonen@espoo.fi

ELOKUVA

Haluaisitteko tulla kirjastoon katsomaan elokuvan? Kirjaston tiloissa, voitte katsoa elokuvalisenssin alaisia elokuvia. Varaukset ja lisätiedot: kirjasto.kauklahti@espoo.fi. Tuotantoyhtiöt, joiden elokuvat sisältyvät elokuvalisenssiin:
https://viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi/tuotantoyhtiot/.

KIRJAILIJAVIERAILUT JA -TYÖPAJAT

Kirjailijavierailu (45 min) tai kirjailijan vetämä työpaja (90 min) 
Kirjailijavierailut ja -työpajat kannustavat nuoria lukemaan, avaavat kirjallisuuden maailmaa sekä kirjailijoiden ammattia. Yläkoulut voivat tilata kirjailijavierailun tai kirjailijan vetämän työpajan Entressen kirjastoon. Lukukeskuksen organisoimat kirjailijatapahtumat ovat yläkouluille maksuttomat, koska ne kuuluvat KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolun tarjontaan.Vierailuun voi ja kannattaakin osallistua useampi luokka kerrallaan. Huom! Vierailuja ja työpajoja on tarjolla rajallinen määrä! Vapaiden aikojen tiedustelut: milla.bergstrom@espoo.fi.

LISÄTIETOJA

Kauklahden kirjaston tilat ja palvelut yleisesti: kirjasto.kauklahti@espoo.fi

Kirjastotaidot ja tiedonhankinta, Vinkkaukset, Kirjailijavierailut- ja työpajat: Milla Bergström milla.bergstrom@espoo.fi