portaat

Kaikille turvallinen kirjasto?

Kirjastot ovat suomalaisessa yhteiskunnassa monella tapaa yhdenvertaisuuden ja demokratian peruskiviä. Kirjastotyön ytimessä ovat sellaiset asiat kuten kansalaistaitojen tukeminen, kaikkien ihmisten tietoon käsiksi pääsemisen turvaaminen ja lukemisen edistäminen. Nämä hienot arvot eivät voi toteutua ilman turvallista kirjastotilaa, jossa kaikki erilaiset ihmiset kokevat voivansa rauhassa ja ilman syrjintää olla. Nämä asiat eivät kuitenkaan tapahdu itsestään vaan vaativat töitä meiltä kaikilta -kirjastojen henkilökunnalta ja asiakkailta. 

Viime kesänä, puoli vuotta ennen ovien avaamista yleisölle, Oodissa aloitettiin Turvallisemman tilan –projekti. Tarkoitus oli kartoittaa sitä, minkälainen julkinen tila kirjasto on ja minkälaiset asiat asiakkaita huolettavat turvallisuuteen liittyen. On mahdotonta puuttua ongelmiin, jos ei ensin oteta selvää siitä, mitä ongelmakohdat ovat. Niinpä käännyimmekin asiantuntijoiden eli teidän puoleenne!

Järjestimme kolme työpajaa: kaksi pop up –pajaa aikuisille Kirjasto 10:ssä juuri ennen sen sulkeutumista lopullisesti syksyllä 2018 sekä yhden nuorille suunnatun pajan Kampin Walkers-kahvilassa. Osallistujia työpajoissa oli n. 85. Tämän lisäksi teimme kyselyn, johon kuka tahansa pystyi nimettömänä vastaamaan netissä kuukauden ajan. Saimme n. 130 vastausta.

Turvallisuudessa huolettavat asiat nousivat keskusteluista ja kyselystä selkeinä teemoina. Turvattomuutta ja pelkoa herättivät sellaiset asiat kuten päihtyneet asiakkaat, äänekkäät ihmiset, isot ryhmät, pimeät nurkat, wc-tilat, rasistinen ja muu syrjivä käytös toisten asiakkaiden suunnalta. Myös vartijoihin liittyen asiakkailla oli paljon sanottavaa puolesta ja vastaan. Osa koki heidän läsnäolonsa lisäävän turvallisuutta, toiset taas kokivat turvattomuutta vartioiden takia. Erityisesti vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokivat vartijat pelkoa lisäävänä asiana.

Turvallisuuden lisäämisen puolesta puhuivat sellaiset teemat kuten sukupuolineutraalit wc-tilat (löytyy Oodista!), wc-tilojen siisteys ja maksuttomuus (löytyy myös Oodista!), henkilökunnan puuttuminen häiriökäytökseen ja ahdisteluun, tilojen esteettömyys sekä selkeät säännöt siitä, miten missäkin tilassa tulee käyttäytyä. Kaikkein eniten kommentteja tuli henkilökunnan käytökseen ja asenteeseen liittyen. Kaikkiin ystävällisesti suhtautuva ja tilassa näkyvä henkilökunta nousi selkeästi tärkeimmäksi turvallisuuden luojaksi tilassa.

Tämä oli myös oodilaisille iloinen uutinen, sillä tämä jos mikä on asia, johon voimme ihan suoraan omalla työllämme, käytöksellämme ja asenteellamme vaikuttaa!

Asiakkaiden vastausten perusteella rakennetut Oodin turvallisemman tilan periaatteet ovat seuraavat:

Yhdenvertaisuus

Kaikilla on oikeus olla kirjastossa. Päämäärätön oleskelu on sallittua, jopa suotavaa. Rasismi ja syrjintä eivät kuulu kirjastoon, huomioi tämä myös kielenkäytössäsi.

Kunnioitus

Käyttäydy kaikkien viihtyvyys huomioiden. Jokainen saa asioida kirjastossa rauhassa. Varattavat työtilat ovat isompia kokoontumisia varten.

Viihtyvyys

Oodi on yhteinen olohuoneemme. Jokainen on vastuussa tilojen viihtyvyydestä ja siisteydestä sekä omasta käytöksestään. Asiattomaan käytökseen puututaan.

Lupaus

Henkilökunta on täällä sinua varten. Me olemme vastuussa Oodin turvallisuudesta — kerro meille, jos jokin herättää huolta.

Teksti: Samu Eeve / Informaatikko / Keskustakirjasto Oodi
Kuvat: Tuomas Uusheimo