Kirjaston tekoälyt

Oodiin 11.1.-10.3.2019 toteutettava teoskokonaisuus yhdistää tutkimusta, tekoälyä ja taidetta 

Helsingin kaupunginkirjaston ja Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin MOBIUS- liikkuvuusohjelman Kirjaston tekoälyt -taideprojekti avautuu uudessa keskustakirjasto Oodissa tammikuussa 2019. Projekti koostuu uusista taideteoksista sekä kuratoidusta tutkimusosuudesta ja tapahtumasarjasta.

MOBIUS-ohjelman osallistujat, mediatutkijat Jussi Parikka (Southamptonin yliopisto, Winchester School of Art) ja Shannon Mattern (The New School, New York) kuratoivat keskustakirjasto Oodiin teoskokonaisuuden, joka koostuu suomalaistaiteilijoiden Samir Bhowmikin, Tuomas A. Laitisen ja Jenna Sutelan uusista töistä. Teokset tarkastelevat tekoälyä ja muita vaihtoehtoisia älyn teemoja osana kulttuuri-instituutioita ja erityisesti kirjastoa. Teokset julkistetaan osana uuden keskustakirjasto Oodin ohjelmaa 11. tammikuuta 2019 ja ne käsittelevät neuroverkkojen sekä erilaisten kielien maailmaa osana uudenlaisia älyn määritelmiä ja teknologisia infrastruktuureja. Taiteilijoiden aikaisemmat työt ovat käsitelleet tekoälyn ja biologisten maailmojen sekä digitaalisen kulttuurin teemoja. Heidän tapansa lähestyä nykykulttuurin kysymyksiä energiasta infrastruktuuriin edustaa mielenkiintoisimpia teknologisen taiteen metodeja.

Teokset kutsuvat myös kirjaston käyttäjiä osallistumaan. Taidetapahtumat ja -kierrokset antavat mahdollisuuden saada lähempää tuntumaa taiteilijoiden tapaan hahmottaa uusi kirjasto eräänlaisena tekoälynä ja kuvittelemaan miten luemme, kuuntelemme ja opimme teknokulttuurisessa tulevaisuudessa.

Tekijät

Shannon Mattern on mediatutkimuksen professori New Schoolissa, Yhdysvalloissa. Hänen kirjoihinsa lukeutuvat The New Downtown Library; Deep Mapping the Media City; ja Code and Clay, Data and Dirt: 5000 Years of Urban Media. Mattern kirjoittaa Places -julkaisuun vakinaista kolumnia, joka käsittelee urbaanin datan ja mediainfrastruktuurien kysymyksiä

Jussi Parikka on teknologisen kulttuurin ja estetiikan professori Southamptonin yliopistossa sekä digitaalisen kulttuuriteorian dosentti Turun yliopistossa. Hän on kirjoittanut laajasti media-arkeologiasta ja mediateoriasta ja teoksiin lukeutuvat mm. mediaekologia-trilogia Digital Contagions (2007, 2nd. new ed. 2016), Insect Media (2010) ja A Geology of Media (2015) sekä What is Media Archaeology? (2012). Hän toimitti Erkki Kurenniemeä käsittelevän teoksen Writing and Unwriting (Media) Art History (2015), yhdessä kuraattori Joasia Krysan kanssa.

MOBIUS-liikkuvusohjelma

MOBIUS-liikkuvuusohjelma on Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja Suomen Lontoon Instituutin yhteishanke, joka tuo yhteen visuaalisten alojen kuraattoreita ja muita ammattilaisia sekä alan organisaatioita molemmin puolin Atlanttia. Ohjelman ytimessä ovat kansainväliset työjaksot ja temaattiset yhteistyöhankkeet. Ohjelmaa tukee Koneen Säätiö.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ilari Laamanen, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, laamanen@fciny.org

http://fciny.org/news/the-librarys-other-intelligences

http://m0bius.net

Kuva:

Jenna Sutela, nimiia cétiï, 2018, still-kuva videosta