Ryhmätilojen käyttösäännöt

Varaamalla ja käyttämällä keskustakirjasto Oodin tiloja, sitoudut noudattamaan niitä koskevia käyttösääntöjä. Alla olevat käyttösäännöt koskevat toisen kerroksen ryhmätiloja. Ryhmätiloja voit varata Varaamosta.

1. Tila on varaajan käytössä vain varauksessa määritellyn ajan.
2. Varauksen voi tarvittaessa peruuttaa Varaamossa.
3. Tila on tarkoitettu ei-kaupalliseen toimintaan. Sitä ei ole tarkoitettu pääsy- tai osallistumismaksullisiin kursseihin tai tilaisuuksiin.
4. Varaussajan päättyessä varaajan tulee jättää tila samaan kuntoon kuin se oli varausajan alkaessa.
5. Varaaja on korvausvelvollinen, mikäli tilan käyttäjät aiheuttavat vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi kirjaston henkilökunnalle.
6. Tilassa järjestettävä tilaisuus ei saa häiritä muuta kirjaston toimintaa, asiakkaita tai käyttäjiä.
7. Tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen.
8. Kirjastolla on tarvittaessa ja harkintansa mukaan oikeus evätä varaajan pääsy varattuun tilaan tai keskeyttää tilassa järjestettävä tilaisuus, mikäli ilmenee, että edellä mainittuja sääntöjä rikotaan tai on rikottu.
9. Huomioithan, että Oodin kaikissa tiloissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.