säännöt

Yleisten tilojen käyttösäännöt

Käyttämällä keskustakirjasto Oodin tiloja, sitoudut noudattamaan niitä koskevia käyttösääntöjä. Alla olevat käyttösäännöt koskevat Oodin tiloja, kuten toisen kerroksen lukusalia, oppimistiloja yhteiskäyttötiloja ja kaikkien kerrosten avoimia työskentelytiloja.

Maksullisille tiloille ja varattaville työ- ja ryhmätiloille on määritelty omat, tarkemmat sääntönsä.

1. Varaajan tulee jättää tilat samaan kuntoon missä ne olivat käytön alkaessa. Roskat roskikseen!
2. Käyttäjä on korvausvelvollinen, mikäli tilojen käytöstä aiheutuu vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi kirjaston henkilökunnalle.
3. Tiloissa järjestettävät tilaisuudet eivät saa häiritä muuta kirjaston toimintaa, asiakkaita tai käyttäjiä.
4. Tilassa järjestettävien tilaisuuksien tai toimintojen sisältö tai luonne eivät voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastaisia.
5. Tilat eivät ole nukkumista varten, kuitenkin pieni torkahtaminen istuma-asennossa on ok.
6. Kirjastolla on tarvittaessa ja harkintansa mukaan oikeus keskeyttää tiloissa järjestettävä toiminta, mikäli ilmenee, että edellä mainittuja sääntöjä rikotaan tai on rikottu.
7. Huomioithan, että Oodin kaikissa tiloissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.

Ruokailu keskustakirjasto Oodissa

Tämä on sallittua

  • Pienimuotoinen omien eväiden nauttiminen kaikissa kerroksissa. 
  • Fazerin ravintolassa ja kahvilassa ruokailu. Voit myös ottaa kahvilasta ostetun juoman tai ruoan mukaasi muualle tilaan.
  • Catering-palveluiden tilaaminen Fazerilta keskustakirjasto Oodin tiloihin

Tämä ei ole sallittua

  • Ruokailu kirjaston koneiden tai laitteiden äärellä
  • Vahvasti tuoksuvien ruokien nauttiminen yleisötiloissa
  • Syöminen Reginassa / auditoriossa
  • Catering-palveluiden tilaaminen Oodiin joltain muulta toimijalta kuin Fazerilta 
  • Alkoholijuomien nauttiminen Fazerin anniskelualueiden ulkopuolella