Koivukylän kirjaston asiakaskyselyn tuloksia

Koivukylän kirjaston asiakkailta satoja ideoita

Koivukylän kirjasto siirtyy syksyn 2019 aikana toimimaan uusiin tiloihin kauppakeskus Koivukeskukseen. Muuton tarkka aikataulu on toistaiseksi vielä avoinna. Tällä hetkellä käynnissä on uuden tilan sisustussuunnittelu ja ennen kuin uusiin tiloihin päästään on vielä paljon tehtävää. Tiloihin on  rakennettava tietoliikenneyhteydet, on maalattava, asennettava lattia, tehtävä kalustetilauksia ja paljon muuta.

Heinäkuussa kysyimme Koivukylän kirjaston asiakkailta ideoita uuden kirjaston suunnitteluun. Ideoita sai antaa uusiin tiloihin perustetussa pop up -kirjastossa. Lisäksi lapsille järjestetiin erillinen kysely, jossa lapset saivat jättää toiveitaan kirjastossa olevaan "Toive koivuun". Ideoita ja palautetta tulikin varsin mukavasti. Pop up -kirjastossa vieraili lähes tuhat ihmistä ja asiakkaiden ideoita ja muita kommentteja kerättiin yli viisisataa.

Mitä asiakkaamme sitten ovat toivoivat uudelta kirjastolta? 

Aikuisasiakkaat kaipasivat erityisesti rauhallista lukutilaa opiskeluun, työskentelyyn ja lukusoppeja lukemiseen.  Toisaalta kaivattiin myös tilaa ryhmätyöskentelylle ja erilaisille tapahtumille. Tärkeänä pidettiin, että kirjastossa on riittävästi tietokoneita. Lapsille ja lapsiperheille toivottiin parempia tiloja ja erityisesti aikuisten tilojen erottamista lasten tiloista, jotta kirjastossa olisi rauhallisempaa. Nykyisessä tilassa suurimpana ongelmana pidetään rauhattomuutta, mikä johtuu pitkälti siitä, että eri käyttäjäryhmien tiloja ei ole erotettu riittävästi toisistaan. Kymmenen suosituinta aihetta aikuisasiakkaiden antamassa palautteessa olivat 1) lukeminen, 2) rauhallisuus, 3) tapahtumat, 4) olohuone, 5) lapset ja lapsiperheet, 6) tietokoneet, 7) kahvila, 8) nojatuolit, 9) opiskelu ja työskentely ja 10)lukusoppi. 

Myös lasten ja nuorten antamassa palautteessa kaivataan rauhallista tilaa lukemiseen ja oleiluun. Lasten toivomuksissa korostuu aikuisia enemmän kuitenkin se, että toivotaan myös tilaa erilaiseen puuhailuun kuten pelaamiseen, askarteluun ja piirtämiseen sekä elokuvien katseluun. Lapsilla kirjasto jakautuu tilana kahdenlaiseen tekemiseen yhteisölliseen (konsolilla pelaaminen, leikkiminen, hengailu ym.) ja itsenäiseen toimintaan (lukeminen, opiskelu, piirtäminen ym.) Lasten vastauksissa kymmenen eniten mainittua aihetta ovat 1) lukeminen, 2) pelaaminen, 3) tietokoneet/tabletit, 4) leikkiminen, 5) värittäminen/piirtäminen, 6) kirjojen lainaaminen, 7) rentoutuminen/ajanvietto, 8) rauhallisuus, 9) lautapelit ja 10) hiljaisuus/hiljainen huone. 

Asiakkaiden toivomuksissa tilan yleisilmeessä painottuu olohuonemaisuus, kotoisuus ja rauhallisuus.  Värien yms. sisustukseen liittyvien yksityiskohtien osalta asiakkaiden vastauksissa ei ole havaittavissa selkeää yhteistä linjaa. Toisaalta toivotaan värikkyyttä ja räväkkyyttä mutta toisaalta myös yhtä lailla hillittyä ja neutraalia ilmettä. Ei kuitenkaan virastomaisuutta. Jokaisessa ikäluokassa on pyydetty hiljaista ja rauhallista tilaa, missä lukea lehteä, opiskella tai tehdä koulutehtäviä.   

Palaamme nyt suunnittelupöydälle ideoidenne kera ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan syksyn aikana.  Sisustussuunnitelman ensimmäisen luonnoksen valmistuttua asiakkaillamme on vielä mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa ja esittää siihen muutoksia. Muuton aikataulu tarkentuu syksyn aikana kun sisustussuunnitelma valmistuu ja tarvittavien rakennustöiden aikataulut varmistuvat. Siihen saakka Koivukylän kirjasto palvelee vanhoissa tutuissa tiloissa osoitteessa Hakopolku 2.

Kiitämme kaikkia kyselyihin vastanneita! Nähdään kirjastossa!