Asukkaat osana Lippulaivan kirjaston suunnittelua

Lippulaivan kirjaston lähtökohtana on asukkaiden kanssa yhdessä tehty kirjasto. Kirjaston suunnittelussa asukkaiden ideat ja toiveet ovat olleet jatkuvasti läsnä ja ohjaamassa millaisia kirjaston tilat, palvelut ja tunnelma ovat.

Vaikka korona on rajoittanut asukkaiden kohtaamista, varsinkin avoimilla kyselyillä on saatu satoja ideoita ja asukkaiden näkökulmia. Syksyllä 2020 toteutetussa kyselyssä asukkaat kertoivat kaikenlaisia unelmiaan ja toiveitaan kirjastosta.  Vastauksissa korostuvat erilaiset persoonalliset tunnelmat, miljööt ja elämykset. Myös paikallisen luonnon, meren, metsien ja lintujen merkitys nousi esiin vastauksissa. Nämä toiveet ovat ohjanneet Lippulaivan kirjaston visiota omaleimaisesta kirjastosta.

Kuvakaappaus asukkaiden toiveista

Otteita asukkaiden toiveista Lippulaivan kirjastolle

Kyselyillä on kysytty myös muun muassa toiveita mitä asukkaat haluavat tehdä kirjastossa, millaista asiakaspalvelua toivotaan, millainen äänimaisema kirjastossa on, millaisia lehtiä kirjastoon valikoidaan ja miten kirjaston tiloja nimetään.

Kyselyiden lisäksi yhdessä Lippulaivan kauppakeskuksen kanssa on ollut kummiperhetoimintaa. Avoimessa haussa tavoitettiin erilaisia perheitä, jotka ovat työstäneet kirjastoa puuhapaketeilla ja työpajoilla, ja jota on henkilökohtaisesti haastateltu toiveiden suhteen. Näin kirjaston suunnitteluun on saatu erityisesti perheiden näkökulmaan syvempää ymmärrystä.

Ilkka Auer ja koululainen työpajassa

Meritorin koulun oppilaat ideoivat kirjailia Ilkka Auerin kanssa taideteosta Lippulaivan kirjastoon

Lasten ja nuorten näkökulmia kirjastoon on kerätty erilaisissa työpajoissa Espoonlahdessa. Alueen koulujen ja päiväkotien ryhmät ovat saaneet erilaisia ideointitehtäviä ja suunnittelupelejä, joiden kautta on saatu arvokasta tietoa juuri lasten ja nuorten näkökulmasta. Lapsia ja nuoria on osallistettu myös mm. Soukan nuorisotalolla työpajassa, ja yhdessä kirjailija Ilkka Auerin kanssa on työstetty yhteistaideteosta Lippulaivan kirjaston aulaan.

Kirjastotyöntekijä puutarhatapahtumassa

Kirjastolaiset esittelivät Lippulaivan kirjaston suunnitelmia Espoonlahden asukaspuistossa Espoo-päivänä.

Koronarajoitusten puitteissa espoonlahtelaisia on kohdattu myös Espoonlahden kirjastoissa ja tapahtumissa, jolloin asukkaat ovat voineet kommentoida Lippulaivan kirjaston suunnitelmia ja kertoa lisää toiveitaan. Myös sosiaalinen media on ollut osa keskusteluita.

Nämä asukkaiden ideat ja toiveet ovat muovanneet Lippulaivan kirjastosta omaleimaista kirjastoa, jossa asukkaat voivat muhkeassa nojatuolissa syventyä kirjaan, pitää kahvihetkiä tai vaikka uppoutua ompelemiseen erillisessä ompeluhuoneessa.

Kirjamme sivut eivät ole loppuun kirjoitettuja, vaan asukkaat voivat kirjaston tiloja käyttäessään ideoida lisää mitä Lippulaivan kirjasto voi olla. Lippulaivan kirjasto aukeaa 31. maaliskuuta, ja toivotamme asukkaat tervetulleeksi olemaan osa Lippulaivan kirjastoa.