Lippulaivan kirjaston visio

Kaupunginkirjaston visio

Kirjasto kuuluu ja vaikuttaa itseään kauemmas.
Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja
osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.


Slogan

Myötätunnon puolesta

Kirjaston yhteiskunnalliset
tehtävät

1. Osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen
2. Kaikkien lukutaitojen edistäminen
3. Kestävän kehityksen toteuttaminen

2018_Paiva¦kotiryhma¦.jpg

Lippulaivan kirjasto on...

Yhdessä tehty
Omaleimainen
Kutsuva
Kestävä

2018_Monikulttuurisuus.jpg
Yhdessä tehty
 

• suunniteltu ja toteutettu yhdessä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja kirjaston henkilökunnan kanssa

• asukkaat tuntevat omakseen ja tärkeäksi

• haluavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

• taustalla vahva verkosto eri sektoreiden ja toimijoiden välillä

• luo myönteisessä hengessä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä – arjen kohtaamisia
Yhdessä tekeminen copy.jpg


Omaleimainen
 

• tunteita herättävä ympäristö

• kulttuuri, taide ja alueellinen identiteetti ovat läsnä

• persoonallinen, erottuva ja yllätyksellinen

• kiehtova ja kerroksellinen

• kirjaston käyttäjä astuu kauppakeskuksesta omaan maailmaan


Kutsuva
 

• kotoisa ja lämminhenkinen tunnelma

• kaikki tuntevat olevansa tervetulleita

• henkilöstön aktiivinen läsnäolo ja käyttäjien henkilökohtainen kohtaaminen

• kolmas tila kodin ja työ-/opiskelupaikan lisäksi

• suunnitellaan erityisesti kaikenlaisten
perheiden näkökulmasta

Monimuotoisuus.jpg

Kestävä
 

• ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä

• suunniteltu ja toteutettu kestävän kehityksen ja kierrätyksen
periaatteiden mukaisesti

• ekologisuus ja kestävyys huomioitu materiaali- ja kalustevalinnoissa sekä
tila- ja palveluratkaisuissa

• muuntuvat ja toimintaan mukautuvat tilat