Kirjasto turvallisempana tilana

Kirjasto ja sen palvelut kuuluvat kaikille. Suomalaisessa yhteiskunnassa kirjastolla on ainutlaatuinen asema yhdenvertaisuuden ja demokratian edistäjänä ja kulmakivenä. Me kirjastolaiset haluamme, että jokaisella on mahdollisuus turvalliseen kirjastokäyntiin ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä. Niinpä KaMPi-kolmoiskirjastossa eli Kannelmäen, Malminkartanon ja Pitäjänmäen kirjastoissa on tarkoitus luoda kirjastotilaan turvallisemman tilan periaatteet, jotta kaikki kokisivat voivansa tulla kirjastoon omana itsenään, tuntien olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

Turvallisemman tilan periaatteet koskevat kaikkia kirjaston kävijöitä, ja siksi haluamme luonnollisesti ottaa asiakkaat mukaan niiden luomiseen. Periaatteet luodaan toukokuun aikana, ja apuna käytämme asiakkaille tehtäviä ovensuukyselyitä, kirjallista palautelomaketta ja sähköistä kyselylomaketta. Kaikki vastaukset ovat yhtä arvokkaita, ja jokainen voi vastata yhdellä tai useammalla tavalla. Palautteiden keräämisen jälkeen käymme vastaukset läpi ja koostamme niiden pohjalta turvallisemman tilan periaatteet, joihin kaikki kirjastoon tulevat sitoutuvat.

Ovensuukyselyitä tehdään kirjastossa toukokuun aikana satunnaisina, vaihtelevina aikoina. Kirjalliseen kyselyyn voi vastata kirjastotilassa olevalla lomakkeella (kysy lisää henkilökunnalta) ja sähköiseen lomakkeeseen pääset vastaamaan tästä linkistä: https://forms.gle/MkZZbDJ3ZDo6Hk2z9

Teksti: Anna Swahn