Näyttelyn järjestäminen Helsingin kirjastoissa

Tiesitkö, että suurimmassa osassa Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteitä on näyttelytiloja, jotka ovat maksuttomasti kaupunkilaisten käytettävissä?

Hae näyttelytiloja tarjoavia kirjastoja Kirjastot ja palvelut -valikosta hakusanalla "näyttelytila".

Kuka voi järjestää näyttelyn kirjastossa?

Kirjastojen näyttelytoiminnan tavoitteena on tukea paikallista taideharrastusta sekä tarjota matalan kynnyksen areena, jossa eri-ikäiset taiteen harrastajat sekä ammattimaiset taiteentekijät voivat asettaa töitään esille.  Näyttelyt kirjastoissa edistävät osaltaan kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia tutustua erilaisiin taidesisältöihin sekä  esitellä omia töitään. Näyttelytoiminnan toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Helsingin kaupunginkirjasto tekee näyttely-yhteistyötä paitsi yksittäisten henkilöiden myös erilaisten paikallisten toimijoiden, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Nämä sopimukset yhteistyöstä ovat määräaikaisia ja ne tehdään kirjastokohtaisesti. Myös koulut ja päiväkodit voivat järjestää näyttelyitä kirjastossa.

Millaisen näyttelyn voit järjestää kirjastossa?

Helsingin kaupunginkirjaston näyttelytoimintaa määrittelevät seuraavat periaatteet:

  • Kirjastot ovat kaikille avoimia tiloja ja siksi myös näyttelyiden täytyy olla sisällöiltään kaikille sopivia. 
  • Näytteilleasettaja vastaa näyttelyiden sisällöistä, mutta kirjasto pidättää oikeuden viime kädessä päättää sisällöistä.
  • Kirjastolla on oikeus kieltäytyä ottamasta näyttelyä tiloihinsa, jos sen sisältö tai toteutus ei sovellu julkiseen tilaan tai se ei tue kirjaston toiminta-ajatusta.
  • Kirjastoon ei oteta näyttelyitä, joiden tarkoituksena on loukata ihmisoikeuksia tai halventaa vähemmistöjä. Väkivaltaa ihannoivia tai pornografisia näyttelyitä ei myöskään oteta kirjastoon.

Näyttelytoiminta on yksi tapa edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tälle toiminnalle kirjasto pyrkii tarjoamaan turvalliset puitteet. Luovuttaessaan tilat näyttelylle, kirjasto ei automaattisesti sitoudu samaan tulkintaan maailmasta taiteilijan kanssa.

Näyttelyn järjestäjän ja kirjaston vastuut

Näyttelyt kirjastossa ovat näyttelyn järjestäjän omaehtoista toimintaa, josta kirjasto ei maksa näyttelykorvauksia tai tekijänoikeusmaksuja. Järjestäjä on vastuussa näyttelyn turvallisesta ripustamisesta, purkamisesta ja muista näyttelyyn liittyvistä järjestelyistä. Kirjasto ei vakuuta näyttelyteoksia eikä järjestä niille erillistä vartiointia. Kirjasto ei vastaa näyttelyn yhteydessä kadonneista tai vahingoittuneista aineistosta. Näyttelyn järjestäjä vastaa näyttelymateriaalin kuljetuksista näyttelytilaan ja näyttelytilasta pois heti näyttelyn päättymisen jälkeen.

Kirjasto avustaa järjestäjää markkinoinnissa resurssiensa puitteissa, ja kirjastolla on oikeus käyttää teoskuvia näyttelyn markkinoinnissa valitsemissaan medioissa (esimerkiksi Helmet.fi, Facebook, Instagram, ym.).

Näyttelytiloissa voi näyttelyiden aikana olla myös muuta kirjaston toimintaa (omat tapahtumat ja edelleen vuokraus). Näyttelyt eivät saa tilankäytöllään tai muilla tavoilla häiritä kirjaston toimintaa tai asiakkaita.

Järjestäjällä on oikeus myydä näyttelyssä esillä olevia teoksiaan. Teosten hinnat saavat olla esillä näyttelymateriaaleissa, esimerkiksi teosluettelossa. Teoksissa itsessään ei saa olla kiinnitettynä hintalappuja. Kirjasto ei välitä teosmyyntien maksuja. Kirjasto ei peri järjestäjältä tilavuokraa näyttelyn pitämisestä eikä myöskään provisiota teosmyynneistä.

Näytteilleasettajan kanssa laaditaan näyttelysopimus, jonka allekirjoittamalla näytteilleasettaja sitoutuu edellä mainittuihin periaatteisin.

Miten näyttelytila varataan?

Toistaiseksi yksittäisillä kirjastoilla on omat näyttelykalenterinsa. Ole siis yhteydessä suoraan siihen kirjastoon, jonka näyttelytiloista olet kiinnostunut. Odota kirjaston vahvistusta. 

Vuoden 2024 aikana kaikki kirjastojen näyttelytilat viedään Varaamo-järjestelmään. Jatkossa pystyt näkemään Varaamosta suoraan eri kirjastojen ajantasaisen varaustilanteen.

Tutustu tämänhetkisiin näyttelyihin Helsingin kaupunginkirjastossa.