Sateenkaarihyllyt Espoonlahden kirjastoissa

Kivenlahden, Nöykkiön ja Soukan kirjastoissa on Sateenkaarihyllyt, joihin kerätään HLBTIQ-aineistoa* kirjaston kokoelmista. 

Sateenkaarihyllyillä haluamme viestiä, että kirjasto on kaikkia varten, myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. HLBTIQ-aineisto onkin jo vuosia ollut erittäin kysyttyä kirjastoissa ja nyt olemme koonneet osan siitä yhdeksi helposti paikannettavaksi kokonaisuudeksi. Samalla haluamme madaltaa kynnystä tarttua tähän aineistoon, sillä ”asiakkailla on suuri kynnys lähestyä [henkilökuntaa] HLBTI-sisältöjä etsiessään”. (Kirjastolehti, 5/2014)

Lisäksi, koska tieto lisää usein empatiaa ja ymmärrystä, haluamme Sateenkaarihyllyjen kautta tarjota myös valtaväestölle ikkunan toisenlaiseen todellisuuteen. "Lukeminen kehittää niin sanottua mielen teoriaa eli ymmärrystä siitä, että muilla ihmisillä on omat ajatuksensa, uskomuksensa, toiveensa ja tunteensa. Siten se opettaa asettumaan toisen asemaan." (HS.fi, 8.1.2015)

Kirjastossa on kautta aikain ollut erityiskokoelmia, joissa on nostettu tärkeäksi koettua aineistoa. Kirjaston rooli yhteiskunnassa on olla avoin, syrjinnästä vapaa paikka ja moninaisuuden edistäjä. Sateenkaarihyllyt ovat lempeä ja kiihkoton tapamme työskennellä homo- ja transfobiaa vastaan sekä purkaa tabuja ja ennakkoluuloja.

Hyllyyn kerätty aineisto on kirjaston kokoelmiin jo aiemmin kuuluneita, mutta nyt esiin nostettuja kauno- ja tietokirjoja, sarjakuvia ja elokuvia. Aineistoa on niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin. Sateenkaarihyllyjen kokoelma vaihtuu säännöllisesti sitä mukaa, kun hyllyyn sopivaa aineistoa palautuu kirjastoon. Lisää HLBTIQ-aineistoa löydät Helmet-aineistohaussa sanalla sateenkaarihylly. Mikäli Helmet-kirjastoista ei löydy haluamaasi HLBTIQ-aineistoa, voit tehdä siitä hankintaehdotuksen.

Sateenkaarihyllyjä löytyy myös muista Helmet-kirjastoista. Suomen ensimmäinen Sateenkaarihylly perustettiin Kallion kirjastoon alkuvuodesta 2015.  Aiemmin vastaavia Sateenkaarihyllyjä on perustettu muissa pohjoismaissa, mm. Uumajan kirjastossa

* HLBTIQ-kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä (homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit). Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lähde: Seta