Nämä asiat ovat kirjastossa tärkeitä

Espoonlahtelaiset ottivat innolla kantaa alueensa kirjastojen tulevaisuuteen

Asukaskyselyyn vastasi yli 1600 henkeä

Espoonlahden kirjastopalvelut eivät ole samalla tasolla kuin Espoon muilla suuralueilla. Tilannetta käsiteltiin kulttuurilautakunnassa jo vuonna 2013 kaksi kertaa. Keväällä 2014 siirrettiin päätöksenteko syksyyn, 21.lokakuuta pidettävään kokoukseen. Samalla sovittiin, että ennen sitä kartoitetaan mahdollisimman hyvin espoonlahtelaisten oma kanta asiaan.

Asukkaat osallistettiin asukastilaisu​uksilla ja kyselyllä 

Alkusyksystä järjestettiin kaikkiaan 12 asukastilaisuuden sarja eri puolilla Espoonlahtea - sekä kirjastoissa että kauppakeskus Lippulaivassa ja ostoskeskuksissa. Kaikille haluttiin tarjota tilaisuus perusteellisiinkin keskusteluihin kirjastoasioista. Eri mahdollisuuksista esittää mielipiteensä kerrottiin sekä verkossa että koko alueen kattavalla kotijakelulla.

Verkkokyselyyn sai vastata sekä kotona että asukastilaisuuksien yhteydessä. Kyselyssä kerättiin näkemyksiä Espoonlahden kirjastoverkon rakenteesta, tiloista, palveluista ja kokoelmista. Lapsille oli oma kysely.

Ketä vastaajat olivat?

Kaikista vastaajista, yhteensä 1651,oli naisia oli 67 % ja miehiä 31 %. Heistä 89 % oli Suur-Espoonlahden alueelta. 22 % vastaajista ilmoitti asuvansa Kivenlahdessa ja 29 % Soukassa. 38 % vastaajista asui muualla Espoonlahden alueella. Soukkalaisten osuus vastaajista oli selkeästi väestöosuutta suurempi, kun taas muualla Espoonlahdessa asuvien osuus oli aliedustettuna. Lasten omaan kyselyyn saatiin 147 vastausta. Tyttöjen osuus vastaajista oli 67 % ja poikien 33 %. Pääosa vastaajista oli 7-12 -vuotiaita - suurimpana ryhmänä heistä 9-12 -vuotiaat, joiden osuus oli 47%.

Kyselyn tulokset

Asukkaiden näkemykset jakaantuivat hyvin tasaisesti nykyisten tilojen kannattajien (51,4 %) ja yhden suuremman ja palveluiltaan monipuolisemman kirjaston (48,6 %) kesken. Nykyisten kirjastojen läheisyydessä asuvat toivoivat niiden säilyvän. Muualla Espoonlahdessa asuvat toivoivat uutta kirjastoa oman arkensa kannalta helppoon paikkaan.

Aikuiset pitivät kirjaston aukioloa arki-iltaisin ja viikonloppuisin tärkeänä. Henkilökohtaista palvelua arvostettiin. Erilaisten laitteiden sekä e-aineiston opastuksia toivottiin. Tilojen halutaan olevan esteettömät, siistit ja hyvin ilmastoidut. Nuorten katsottiin tarvitsevan oman tilan. Lapset pitivät tärkeänä, että kirjastossa on kodikasta ja että siellä saa pelata, lukea tai ”vain olla” - toisin kuin koulussa ja harrastuksissa. Kirjastoon toivottiin uusia pelejä pian niiden ilmestymisen jälkeen.

Lisätietoja: Kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni, puh. 050 330 1762, jaana.tyrni@espoo.fi

* * *

Kyselyn tuloksia esitellään alueen asukkaille 13.10. klo 18.00 Kivenlahden kirjastossa.


Myös täältä voit tarkastella kyselyn tuloksista koottua esitystä