Taidetta esillä kirjastossa

Oulunkylä on tunnettu taiteilijoiden kaupunginosana. Kirjastossa paikalliset taiteilijat voivat saada taidettaan kaikkien näkyville. Kirjastosalin seinillä ja hyllyjen päällä on taideteoksia enemmän tai vähemmän pysyvästi esillä.

Oulunkylän kirjaston näyttelytilassa ja -vitriinissä voidaan järjestää erilaisia näyttelyitä, jotka ovat sopusoinnussa kirjaston arvoihin kuuluvien tasa-arvoisuuden ja moniarvoisuuden kanssa ja suovat asiakkaille mahdollisuuden elämykseen tai maailmankuvan avartumiseen. Näyttelyt ovat ilmaisia ja kaikille avoimia, eivätkä ne saa sisältää materiaalia, joka ei ole sopivaa lapsille tai loukkaa jotakin ihmisryhmää.

Hakijan tulee toimittaa ennakkoon kirjastonjohtajalle suunnitelma, joka sisältää tietoa, esimerkiksi valokuvia ja mahdollisen käsikirjoituksen pidettävästä näyttelystä. Lupaa näyttelyn järjestämiseksi haetaan tarkoitukseen suunnitellulla lomakkeella, jonka saa kirjastosta.

Näyttelytilassa järjestetään luentoja ja erilaisia tilaisuuksia lapsille ja aikuisille. Tila toimii myös hiljaisena lukutilana ja lisäksi sitä vuokrataan ulkopuolisiin tilaisuuksiin. Näyttelyiden tulee sallia tämä toiminta.

Kuva: Eeva Karhunen