Kirjaston historia

Paloheinän kirjaston juuret johtavat alueliitoksen syntyaikoihin noin 50 vuotta taaksepäin. Taajaväkiseksi yhdyskunnaksi vuonna 1908 julistettu Pakinkylän kylä eli tuolloin kasvavan yhteiskunnallisen toiminnan aikaa. Vuonna 1934 oli maalaiskunnan suomalaisen kirjaston keskuskirjasto sijoitettu nimenomaan tälle liitosalueelle Metsolan kansakouluun. Se sijaitsi nykyisen Metsolan ala-asteen lähistöllä.

Tuonaikaisista tilastoista käy selville, että kirjaston aineistomäärä oli 2800 nidettä. Aineiston arvo kunnan irtaimistoluettelossa oli ko. vuoden lopussa 109.530 markkaa. Lakimääräistä valtionapua kirjasto sai silloin vuosimenoihinsa, jotka olivat luokkaa 12 - 15000 markkaa. Kirjasto olikin tärkeä väestön henkireikä, sillä viimeisinä pulavuosina Pakinkylän väestöstä monet olivat työttöminä. Alueella oli heitä varten kunnan työttömyysasiamies ja ruoka-annosten jakelupaikka.

Seuraavalle vuosikymmenelle siirryttäessä olot kohenivat. Vuonna 1946 alue liitettiin suuren alueliitoksen yhteydessä Helsingin kaupunkiin. Vuoteen -50 asti kirjasto toimi Pakilan sivukirjastona Metsolan koululla, sitten muutettiin Pakilan kirkkoon. Vuonna 1954 kirjasto sai uuden, oman huoneiston suomalaisen kansakoulun (nykyisen Pakilan ala-asteen) upouudesta talosta. Myös kirjaston kalusto uusittiin kokonaisuudessaan. Päätoimista sivukirjastonhoitajan virkaa, joka oli perustettu jo vuosikymmenen alussa, hoiti Hanna Helansaari aina vuoteen 1968 asti.

Sekä asukasmäärä että kirjaston kapasiteetti kasvoivat tasaisesti. Kirjaston kokoelmat olivat vuonna 1982 jo 18 622 nidettä. Tilanpuute alkoi vaivata. Vuotta myöhemmin tehdyn perustamissuunnitelman mukainen siirto toteutettiinkin sitten 1986, jolloin kirjasto muutti Paloheinän uuteen palvelutaloon. Tuolloin kirjastonhoitajana toimi Riitta Heino, joka oli tullut vuonna -85 Eini Tannerin tilalle. Kirjaston kokoelma käsitti 18.985 nidettä, lainauksen ollessa vuositasolla 82.002 lainaa. Aukioloajat olivat puolipäiväisiä eli 12.00 - 19.00 ja lauantaisin 9.30 - 15.00. Nopeasti kävi ilmi aukiolon lisäämisen tarve. Jo vuonna -88 kirjasto piti ovensa auki kokopäiväisesti. Vuotta myöhemmin Pakilan sivukirjasto muutti nimensä Paloheinän kirjastoksi.

Tämän jälkeen kirjasto on pysynyt fyysisesti melko samanlaisena, mutta muut muutokset ovat olleet sitäkin suurempia. Nopeutunut tiedonkulku ja ATK:n saapuminen kirjastoihin lisäsi nopeasti asiakkaiden määrää ja vuoden 1995 lopussa kokoelma oli kasvanut lähes puolella. Se käsitti 32.350 nidettä. Lainaus oli kohonnut huikeaan 234.135:een lainaan. Riitta Heino johti Paloheinän kirjastoa maaliskuun loppuun 2000. Huhtikuussa 2000 kirjastonjohtajaksi tuli Marja-Liisa Komulainen. Nykyinen johtaja Anne Dikert  aloitti vuonna 2006.

Tiina Tarvonen