Projekti

Suomi 100 - Joustoviikko toi vaihtelua kouluarkeen Espoonlahden koulussa


 

Espoonlahden koulussa pidettiin huhtikuussa monialaisuusviikko, jota koulussa kutsutaan joustoviikoksi. Teemaviikko oli järjestetty jo viime vuonna kokeiluluontoisesti sen aikaisille seiskoille . Tänä vuonna viikon tapahtumiin osallistui koko Espoonlahden yläkoulu, ja jokaisella luokka-asteella oli oma ohjelmansa. Yhteisenä teemana kaikilla oli kuitenkin Suomi 100 vuotta.

Luokka-asteet jaettiin pieniin ryhmiin. Niissä tehtiin erilaisia aktiviteetteja, käytiin museossa tai tehtiin projekteja, kuten elokuvia. Jokainen ryhmä sai itse vaikuttaa viikkonsa tapahtumiin valitsemalla eri vaihtoehdoista.

Jokaiselle luokka-asteelle oli suunniteltu viikolle hieman erilaista ohjelmaa . Seiskaluokkalaisten polkuja olivat esimerkiksi “Suomalainen muoto” (design, arkkitehtuuri, suunnittelijat ja tunnetut yritykset) tai “Suomi-kuvan tekijöitä” (Suomi suomalaisten ja ulkomaalaisten silmin, tunnetut suomalaiset henkilöt, tuotteet, musiikki jne.) Ysiluokkalaisten polut puolestaan keskittyivät enemmän Suomen luontoon ja metsiin.

Kasiluokkalaisten viikko oli suunniteltu hieman eri tavalla. Jokaisen ryhmän tavoitteena oli tehdä viikon aikana lyhyt dokumentti tai elokuva liittyen pääteemaan, Suomi 100 vuotta. Aiheita olivat esimerkiksi uutiskatsaus viikon tapahtumista, dokumentti Suomen jostain tunnetusta henkilöstä tai kokkivideo.   Oppilaat suunnittelivat ja kuvasivat videot itsenäisesti, mutta editoimiseen saatiin apua kirjaston työntekijöiltä.

Kasiluokkalaiset saivat lisäksi valita viikolle myös muuta ohjelmaa eri vaihtoehdoista, jonka oli tarkoitus auttaa elokuvan sisällön tekemisessä, esimerkiksi karjalanpiirakoiden leipominen tai Suomi100-leivoksen suunnitteleminen, ja kaikki saivat valita jonkun museon, jossa halusi vierailla.

Viikko oli mukava, sillä se toi vaihtelua normaaliin kouluarkeen. Se toi oppilaille mukanaan paljon vastuuta ja itsenäistä työskentelyä, mutta samalla myös vapautta. Pääsimme juhlavuoden tunnelmaan ja retkeilemään niin luonnossa kuin kaupungissakin.

Teksti: Hanna ja Sara 
Espoonlahden koulu 8 lk

Kirjastosta pienenä apuna Aila ja Tony
Espoonlahden kirjastot