Ilmastonmuutos ja kirjallisuus

Ressun IB-lukion vapaaehtoiset kokosivat syksyllä 2021 Rikun Kirjatorniin näyttelyn ilmastonmuutoksesta kirjallisuudessa. Tutustu aiheeseen tässä artikkelissa ja testaa tietosi! 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa

 • Lämpötilat nousevat.  
 • Sademäärät kasvavat.
 • Lumipeiteaika lyhenee.
 • Itämeren pinnankorkeus nousee.
 • Myrskytuulet voimistuvat rannikoilla.  
 • Talvista tulee entistä pilvisempiä ja aurinko paistaa harvemmin.

Ilmastonmuutos ja kirjallisuus

 • Kirjallisuus, joka käsittelee ilmastonmuutosta auttaa herättämään keskustelua ja laajentamaan tietoisuutta
 • Luo empatiaa

→ Lisää ihmisten ilmastohuolia – voi vakuuttaa heidät osallistumaan kriisiin aktiivisemmin

→ Muuttaa kansalaisten asenteita ilmastonmuutokseen liittyen 

 •  Laajentaa ymmärrystämme

→ Auttaa meitä ymmärtämään menetystemme laajuuden ja toimiemme jäljet

 • Auttaa meitä visualisoimaan, mitä on tulossa ja kuinka selviytyä siitä
 • Antaa meille toivoa

CLI-FI (ilmastofiktio)

= Ilmastonmuutosta ja ilmaston lämpenemistä käsittelevä kirjallisuudenlaji

 • Tämä genre sisältää usein tieteiskirjallisuutta ja dystooppisia tai utooppisia teemoja, pohtien mahdollisia tulevaisuuksia sen perusteella, miten ihmiskunta päättää reagoida ilmastokriisiin
 • Sisältää usein ekokritiikkiä, joka tutkii kuinka yksilöt käyttäytyvät yhteiskunnassa suhteessa luontoon ja ekologisiin näkökohtiin

Mitä minä voin tehdä? 

Jopa pienet muutokset elämäntavoissa ja ajattelumalleissa voivat auttaa.

Pieni säännöllinen muutos on parempi kuin ei mitään!

 • Lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta - opi aiheesta.
 • Käytä julkista liikennettä autoilun sijasta.
 • Vältä ruokahävikkiä.
 • Syö vähemmän liha- ja maitotuotteita. 
 • Kierrätä - pakkausmateriaalit, vanhat vaatteet yms.
 • Vaihda uusiutuvaan sähköön.

Tietovisa

 1. Mikä näistä ei ole ilmastonmuutoksen vaikutus Suomessa?
 1. Lämpötilojen nousu.  
 2. Sademäärien lyheneminen
 3. Lumipeiteajan lyheneminen
 4. Äärimmäisten sääilmiöiden kuten maanjäristysten yleistyminen.

 1. Mitkä näistä ovat tyypillisiä piirteitä CLI-FI (ilmastofiktio) genrelle?

(Oikeita vastauksia voi olla enemmän kuin yksi)

 1. Dystooppiset tai utooppiset teemat.
 2. Teknosentriset ideologiat.
 3. Lapset kohderyhmänä.
 4. Ekokritisismi.

 1. Mitä vaikutusta kirjallisuudella ei ole ilmastonmuutokseen liittyen?
 1. Tietoisuuden levittäminen.
 2. Todellisuudelta sokaistaminen.
 3. Ihmisten ymmärtämisen laajentaminen.
 4. Ilmastohuolien kasvattaminen.

 1. Mitä voimme tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

(Oikeita vastauksia voi olla enemmän kuin yksi)

 1. Lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
 2. Vaihtaa uusiutumattomiin energialähteisiin.
 3. Vähentää julkisen liikenteen käyttöä.
 4. Kierrättää vanhat kirjat. (Tämän voi tehdä Rikhardinkadun kirjastossa)


  Vastaukset: 1. d, 2. a, d, 3. b, 4. a, d

Lähteitä ja lisätietoa:

https://www.euronews.com/green/2020/12/14/how-fiction-can-persuade-readers-that-climate-change-is-real

https://literariness.org/2016/11/27/ecocriticism/

https://lithub.com/17-writers-on-the-role-of-fiction-in-addressing-climate-change/

https://ilmasto-opas.fi/en/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto/-/artikkeli/74b167fc-384b-44ae-84aa-c585ec218b41/ennustettu-ilmastonmuutos-suomessa.html

Artikkelin ja tietovisan koostivat Ressun IB-lukion opiskelijat, jotka toimivat vapaaehtoisina Rikhardinkadun kirjastossa.