Kirjasto taiteiden ystäville (5/5)

Työpaikkana Rikhardinkadun kirjasto

Kun Emmi Martin 1960-luvun alussa haki kaupunginkirjastoon töihin, ratkaisevaksi osoittautui, että hän osasi selittää Pythagoraan teoreeman. Kirjastonjohtaja Uuno Saarnio, jonka aikana kirjastossa toimi sekä logiikan että filosofian kerho, joihin henkilökunnankin oletettiin osallistuvan, hyväksyi hänet ensin 3-tuntiseksi harjoittelijaksi. Kerhotoiminta oli yleensäkin vilkasta kirjastossa ja esitelmänpitäjiä oli runsaasti.

Silloisessa pääkirjastossa toimi myös kaupunginkirjaston hallinto, suuri keskusvarasto ja sivukirjastokeskus, joka auttoi sivukirjastoja mm. kokoelmien hoidossa.

Kaupungin taholta pidettiin tärkeänä, että sivukirjastojen määrä kasvaisi, niin että kirjastot olisivat lähellä ihmisiä. Sivukirjastojen lukumäärä kasvoikin erityisesti Helsingin suuren alueliitoksen jälkeen vuonna 1946, samoin 1980 -luvulla.

Pääkirjastossa sijaitsi lisäksi erillinen luettelointiosasto, joka hoiti keskitetysti kirjojen hankinnan ja käyttökuntoon saattamisen, mm. kirjojen muovituksen. Osastolla sijaitsi myös keskuskortisto, jossa ylläpidettiin ajantasaista kortistoa kirjastoihin hankitusta ja poistetusta aineistosta. Kussakin sivukirjastossa oli lisäksi oma kokoelmakortisto.

Kirjailija Bo Carpelan vastasi aikanaan mm. ruotsin- ja vieraskielisen kirjallisuuden hankinnasta. – Emmi muistaa hänen säilyttäneen Axel-romaania koskevia muistilappuja poistetussa kirjakorttilaatikossa.

Kirjahankinnoista päätti kirjavalintatoimikunta

Kirjaston sivistystehtävän hoitaminen varmistettiin siten, että kirjahankinnoista päätti kirjavalintatoimikunta. Viihteeseen, dekkareihin ja kevyeen kirjallisuuteen sekä sarjakuviin suhtauduttiin kauan hyvin kielteisesti. Tilanne muuttui 1960 –luvulla vapaamielisemmäksi ja esimerkiksi Oulunkylän kirjasto saattoi ensimmäisenä alkaa hankkia Angelica-sarjan kirjoja. Hergén Tintit olivat ensimmäisiä hyväksyttyjä sarjakuvia.

Vuonna 1992 the British Council Helsingissä lahjoitti kirjastonsa Rikhardinkadun kirjastolle.

Useat tutut helsinkiläiset, kirjailijat ja näyttelijät ovat työskennelleet sekä vanhassa pääkirjastossa että Rikhardinkadun kirjastossa. – Henkilökunnassa on ollut monia kiinnostavia persoonallisuuksia. Emmi muisteli esimerkiksi ”kamarineuvoksettareksi” kutsuttua henkilöä, joka opetti tiukasti uusille tulokkaille kirjojen hyllyttämistä. Hyvin monet helsinkiläiset kirjastolaiset ovat ainakin jonkin aikaa työskennelleet joko vanhassa pääkirjastossa tai Rikhardinkadun kirjastossa.


Osa 5/5

Sarjan ovat koonneet Emmi Martin. Barbro Aittola ja Chris Gurney.