Pirita Näkkäläjärvi

Saako saame kuulua! Beasságo Sápmi gullosii!

Saamelaisten oikeuksista ja sananvapaudesta keskustelemassa vuoden 2017 saamelainen Pirita Näkkäläjärvi.
Sámiid vuoigatvuođaid ja sátnefriijavuođa birra ságastallamin jagi sápmelaš Pirita Näkkäläjärvi

To 19.4. klo 18.00
Soukan kirjasto, Soukantie 4

Du 19.4. dbm 18.00
Soukka girjerádjosis, Soukantie 4

Inarista kotoisin oleva, nykyisin Helsingissä asuva, Pirita Näkkäläjärvi on Vuoden 2017 saamelainen. 
Näkkäläjärvi on pitkäjänteisesti pyrkinyt edistämään saamelaisten näkyvyyttä mediassa ja tehnyt työtä saamelaisten oikeuksien parantamiseksi. 
Näkkäläjärvi työskenteli vuosina 2012-2016 Yle Sápmin päällikkönä ja tehtävässään uudisti saamenkielistä mediatarjontaa. Hänen kaudellaan muun muassa aloitettiin Ylen oma valtakunnallinen tv-uutislähetys Yle Oððasat, perustettiin nuorten aikuisten radioshow Sohkaršohkka ja lisättiin merkittävästi saamenkielisten verkkouutisten tarjontaa. Myös yksityishenkilönä Näkkäläjärvi on näkyvästi vaikuttanut saamelaisten asian esille tuomisessa erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta myös useissa muissa foorumeissa. 
Pirita Näkkäläjärvi oli saamelaiskäräjien jäsen vuonna 2012.
- Lapin Kansa 12.11.2017


Kansa, joka ei voi päättää omasta identiteetistään ja kulttuuristaan, assimiloidaan hyvin tehokkaasti valtiollisilla päätöksillä. Saamelaismääritelmän tulee olla sellainen, että se turvaa saamelaisten säilymisen alkuperäiskansana. Saamelaismääritelmä on yksinkertaisesti ratkaistavissa oleva asia: saamelaismääritelmän tulee vastata saamelaiskulttuuria ja saamelaista yhteisörakennetta. Henkilön tulee pitää itsensä saamelaisena, hänen on täytynyt kasvaa saameen kieleen ja kulttuuriin ja saamelaisyhteisön tulee tuntea hänet saamelaiseksi. 
Määritelmällä tulee olla saamen kansan tuki - jota nykyisellä määritelmällä ei ole koskaan ollut. Saamelaisilla ei ole oikeutta nykylainsäädännössä päättää mistään merkittävästä asiasta itse. Saamelaisilla tulee olla oikeus päättää edes yhdestä asiasta itse - saamelaisen määritelmästä, identiteetistään, joka on kaikille kansoille kuuluva oikeus. 

-Kaleva 25.1.2018 
 
FÁKTALÁVVU Faktoja saamelaisista – Fáktat sámiid birra – Facts about the Sámi