intellectual property

Maailman henkinen omaisuus – mitä se on ja kuinka se liittyy kirjastoihin?


Maailman henkisen omaisuuden päivää vietetään 26.4. Päivä on YK:n erityisjärjestön, Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO), perustama ja sitä on juhlistettu erilaisin teemoin tämän vuosituhannen alusta alkaen. Nimensä mukaisesti päivän tarkoituksena on lisätä tietoa henkisestä omaisuudesta sekä sen merkityksestä yhteiskuntien taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kehityksessä.


Mitä on henkinen omaisuus?

Henkisellä omaisuudella tarkoitetaan sellaisia henkisen työn tuotoksia, jotka ovat saaneet konkreettisen ilmentymän ja joita suojataan jonkin lain nojalla. Suomen kielessä henkisestä omaisuudesta käytetään myös ilmauksia aineettomat oikeudet tai immateriaalioikeudet. Oikeudenalaa, johon aineettomat oikeudet kuuluvat, nimitetään immateriaalioikeudeksi.

Immateriaalioikeuden pääalueet ovat teollisoikeus ja tekijänoikeus. Teollisoikeuksilla suojataan esimerkiksi keksintöjä, malleja, tavaramerkkejä ja toiminimiä, ja ne syntyvät pääsääntöisesti hakemisen ja rekisteröinnin kautta. Tekijänoikeus suojaa luovan työn tuloksena syntynyttä teosta ja muodostuu tekijälle automaattisesti, kun teos on luotu. Ylittääkseen teoskynnyksen tuotoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeus suojaa tekijän taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, joista jälkimmäisillä tarkoitetaan sitä, että tekijä saa kunnian teoksestaan. Samaa kohdetta voi toisinaan suojata sekä tekijänoikeus että jokin teollisoikeus.


Henkinen omaisuus ja kirjastot

Maailman henkisen omaisuuden ja kirjastolaitoksen välillä on tiivis kytkös. Voisi sanoa, että se henkisen omaisuuden osa, jota tekijänoikeus suojaa, muodostaa kirjastojen olemassaolon perustan. Ihmisen henkisen työn tuotoksia suojaava tekijänoikeus kannustaa uutta luovaan työhön, ja kirjastot puolestaan tuovat jokaisen ulottuville mahdollisuuden nauttia työn tuloksista.

Tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset läpäisevät kirjastojen käytännön toimintaa monin tavoin, yhtäältä mahdollistaen, toisaalta rajoittaen. Esimerkiksi kirjastojen perinteinen ydintoiminta, lainaaminen, on erilaisten teosten (esimerkiksi elokuva) teoskappaleiden (DVD-levy) levittämistä ja perustuu tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeus luo puitteet myös kirjastoissa järjestettäville tapahtumille, satutunneista päiväleffoihin.

Tekijänoikeus aiheuttaa päänvaivaa sekä kirjaston työntekijöiden että asiakkaiden keskuudessa.   Kirjastot.fi-sivustolla on kysy kirjastonhoitajalta -palvelu, jossa on esitetty pitkälti yli 200 tekijänoikeusasioihin liittyvää kysymystä. Kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia lukemalla voi havaita, että tekijänoikeudelliset kysymykset ovat haasteellisia erilaisista syistä. Lainsäädäntöä tunnetaan puutteellisesti, se on tulkinnanvaraista tai siitä ei löydy suoria vastauksia toimintaympäristön nopean muutoksen herättämiin kysymyksiin.

Kysy kirjastohoitajalta -palvelussa on kysytty usein esimerkiksi digitalisaation nostattamista asioista. Arkistosta löytyy vastaus monia ihmetyttävään pulmaan: miksi kirjastot ”lainaavat” e-kirjoja ja miksi lainattavia kappaleita on niin vähän, vaikka kirjojen kopioiminen on teknisesti helppoa ja halpaa? Palvelussa vastataan lisäksi siihen, miksi kirjastot voivat käyttää julkaisujen kansikuvia aineistotietokannoissaan. Myös kirjastopalvelujen perinteisempiä tekijänoikeuspulmia pohdiskeleva saa arkistosta vastauksia.  Sivustolla kerrotaan esimerkiksi kirjojen lainauksen laillisesta perustasta ja sen mahdollisista seurauksista kirjailijoille sekä satutunteihin liittyvistä tekijänoikeudellisista seikoista.


Lukuvinkkejä


Henkinen omaisuus

Immateriaalioikeuden perusteet/ Pirkko-Liisa Haarmann, Marja-Leena Mansala

Selkeä ja käytännönläheinen perusteos teollisoikeudesta ja tekijänoikeudesta ja sen lähioikeuksista.

Kirja tienhaarassa vuonna 2020/ Kai Ekholm & Yrjö Repo

Kirja, joka kertoo kirjasta, kirjallisuudesta, lukemisesta ja kirja-alasta. Käy läpi tapahtuneita muutoksia ja hahmottelee tulevaisuuden skenaarioita.   

Brändin suoja/Antti Innanen, Jukka Jäske

Yrityksille tarkoitettu opas, joka käsittelee aineettomien oikeuksien suunnittelua, erilaisia suojamuotoja ja oikean suojamuodon valintaa, oikeuksien puolustamista ja brändistrategiaa sekä sen kytköksiä immateriaalioikeuksiin.

Merkilliset nimet: tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä/ Timo Leppänen (myös e-kirjana)

Toiminimet ja tavaramerkit ovat yritysten aineetonta omaisuutta, josta taistelu päätyy joskus oikeussaleihin asti. Kirja kertoo yli sadasta tunnetusta yrityksen ja tuotteen nimestä, niiden syntyprosessista, nimien merkityksestä ja joidenkin nimien aiheuttamista julkisuuskohuista ja oikeusprosesseista. 


Tekijänoikeus

Piraatti vai kirjailija? Tekijän oikeuksia mittaamassa/ toimittanut Juri Nummelin

Artikkelikokoelma, jossa tekijänoikeuksia sekä kritisoidaan että puolustetaan.

Tekijänoikeus opetuksessa: opas opettajille, kouluttajille ja opetushallintoon/ Marja-Leena Mansala

Opas, josta voivat opettajien lisäksi hyötyä myös muut työssä ja harrastuksissa tekijänoikeuskysymyksiä kohtaavat, kuten esitysten pitäjät, ryhmien vetäjät ja tapahtumien järjestäjät.

The boy who could change the world : the writings of Aaron Swartz/ Aaron Swartz, Lawrence Lessig 

Aaron Swartz oli nuori yhdysvaltalainen Internet-aktivisti, joka taisteli yhteiskunnan läpinäkyvyyden, vapaan tiedonsaannin ja Internetin vapauden puolesta. Swartz muun muassa vastusti konkreettisin toimin SOPA-lakiehdotusta (Stop Online Piracy Act), joka olisi toteutuessaan vaatinut verkkopalvelujen tarjoajia estämään Internetin käyttäjiltä pääsyn sivustoille, joilla rikotaan tekijänoikeuksia. Kirjaan on koottu Swartzin verkossa julkaisemia kirjoituksia yli vuosikymmenen ajalta.

How music got free : what happens when an entire generation commits the same crime? / Stephen Witt

Kertomus musiikkiteollisuudesta, musiikkiformaattien kehityksestä ja musiikin digitalisoitumisesta sekä siitä, mitä tapahtuu, kun teknologia mahdollistaa musiikkitiedostojen kopioimisen ja ilmaisen verkossa jakelun.


Tekijänoikeus ja kirjastot

Heikin blogi 2004-2013  / Heikki Poroila

Kirjaan on kerätty Heikki Poroilan Kirjastot.fi-sivustolla pitämänsä Musiikkikirjastot - blogin tekstit.

E-aineistot meillä ja maailmalla/ Aija Laine

Kirjastolehden artikkeli e-kirjojen kirjastolainauksesta.

Kirjaston vapaus ja vastuu/ Pekka Heikkinen

Kirjastot joutuvat toisinaan rajoittamaan asiakkaan pääsyä tiedon äärelle tekijänoikeuslainsäädännön tai muun lainsäädännön vuoksi. Signum-lehdessä julkaistu artikkeli tarkastelee tapauksia, jotka ovat virinneet erityisesti verkkoympäristössä.

The anarchist in the library : how the clash between freedom and control is hacking the real world and crashing the system / Siva Vaidhyanathan (myös e-kirjana)

Reilun kymmenen vuoden takainen teos, joka tuo esille Yhdysvalloissa viihdeteollisuutta voimakkaasti tukevan tekijänoikeuden yhteentörmäystä yhteiskunnan muihin osa-alueisiin teknologian kehityksen ja digitalisaation kontekstissa. Käsittelee myös kirjaston roolia kamppailussa, jossa asettuvat vastakkain suuryritysten edut ja kansalaisten oikeudet tietoon ja elämyksiin.


Teksti: Päivi Mäkisalo
Kuva: tracilawson via VisualHunt.com / CC BY