Tapiolan IoT-Paja kehittää ja kokeilee yhdessä

Pajatoiminta käynnistyi Tapiolassa 2013. Tarkoituksena oli tutustuttaa ihmiset uuden tekniikan käyttöön ja antaa mahdollisuus kokeilla ja kehittää yhdessä muiden saman henkisten kanssa. Kun tietotekniikan ja eri laitteiden yhteistoiminta kehittyi, alettiin puhua esineiden internetistä. Tämä tekniikka tunnetaan englannin kielisellä lyhenteellä IoT (Internet of Things). Tekniikka mahdollistaa eri laitteiden välisen kommunikoinnin ja valtavan sovelluskirjon.  Pajassa seurattiin kehitystä ja aloitettiin IoT-paja toiminta vuonna 2015.

Tavoitteena on ollut alusta lähtien koota yhteen tekniikasta kiinnostuneita ihmisiä keskustelemaan, tekemään ja kokeilemaan erilaisia IoT-sovelluksia. Pajaan on hankittu toimintaan soveltuvia laitteita kuten mikro-ohjainalustoja, Raspberry Pi -pientietokoneita ja Arduino -sarjoja ja näihin liitettäviä antureita. Pajaan on tilattu myös Make: -lehti, joka sisältää paljon muutakin kuin IoT-asiaa.

Tiistaisin kello 17 jälkeen pajaan kokoonnutaan keskustelemaan alasta ja tekemään projekteja. Keskustelu aiheena on tekniikan käyttö arjessa, vaikutukset ja tietoturva. Tämä on kokeilukulttuuria parhaimmillaan.

Pajan vetäjät ovat vapaaehtoisia.

Oheisessa blogissa on lisää tietoa IoT-toiminnasta vuonna 2017: Sauna-automaatiosta sähköpyörän latauslaitteistoon: Tapiolan IoT-paja

Olemme todenneet, että asiassa pääsemme paremmin eteenpäin, kun teemme suunnitelman ja ohjelman mitä teemme. Olemme ajatelleet seuraavia teemoja:

  • Python-ohjelmointikieleen tutustuminen. Tämä voitaisiin tehdä siten, että tutkitaan valvonta-ohjelmistoa, joka toteuttaa Raspberry Pi:n avulla valvontatehtävää.
  • Linux-ympäristöt
  • Merenkulun automaatio ja valvonta (vierailu Furuno Suomi, aikataulua ei ole sovittu)
  • Turvallisuus- ja tilanvalvontaohjelmistot
  • Kehitysympäristöt
  • Tietoturva
  • Tekoäly
  • Verkkoyhteydet ja -palvelut
  • Internet palvelut laitteille
  • Kokeilukulttuurin edistäminen: Vierailemme Helsinki HackLabissa 23.10.2018 Helsinki Hacklab

Nyt haluamme kehittää toimintaa ja tehdä ohjelman IoT-pajatoiminnalle. Meitä kiinnostaa, mitä sinä ajattelet toiminnastamme. Mitä te avoimet ja innostuneet henkilöt, nykyiset ja tulevat pajalaiset, haluatte tehdä ja kokeilla. Pidetään tuota yllä olevaa listaa pohjana. Kerro myös, haluatko itse esitellä jotakin asiaa. Jos sinulla on osaamista ja halukkuutta toimia tilaisuuksien vetäjänä ylläolevan listan teemoista, niin kerro myös tämä. Lähetä mielipiteesi osoitteeseen iotpaja(at)gmail.com. Odotamme viikon ajan postia ja sitten teemme ohjelman.

Innovaatio- ja kokeiluterveisin,

Timo Pesonen

IoT-Pajan vetäjä