Kädet yhdessä

Taakkasiirtymä - reppu kevyemmäksi

 

"Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi - taakkasiirtymäksi." FL, psykoanalyytikko Sirkko Siltala luennoi 8.3.2018 taakkasiirtymä-käsitteestä Tapulikaupungin kirjastossa.

Perheen, yhteisöjen ja kansojen vaietut ja vaiennetut traumaattiset kokemukset siirtyvät usein perintönä sukupolvesta toiseen. Kirjallisuus, tarinat ja myytit käsittelevät usein taakkoja ja niiden kantajia. Aihe on ilmeisen tärkeä ja luennoitsija suosittu, sillä paikalle oli kokoontunut runsaasti kuulijoita.

Kirjallisuus luo suurta dialogia. Kirjallisuuden avulla voimme tallentaa ja kuvata ylisukupolvisia traumoja. Nykyhetki luo menneisyyden, kun sitä kuvataan. Sofi Oksanen korostaa, että kirjallisuuden tehtävä on tallettaa muistoja. Itsesensuuri voi tuhota kansakunnan muistin. Anna Ahmatova kirjoittaa: - Ei ole enää montaa ihmistä, jonka kanssa muistaa. Muistini on herkistynyt, menneisyys ympäröi minua. Muistaminen on selviytymiskeino. Emme selviä tulevasta ilman muistia.

Toinen maailmansota oli traumaattista itse sotilaille ja heidän läheisilleen, leskille, orvoille, siirtokarjalaisille, sotalapsille. Näitä traumoja työstetään yhä ja se näkyy muun muassa masennuksena. Monet myytit käsittelevät ylisukupolvisia traumoja, esim. Kullervo-myytti. Myytti ilmentää mennyttä ja tulevaa, siinä näkyvät kerrostuneet taakkasiirtymät.  Kun vallinnut epäoikeudenmukaisuus ei tule kohdatuksi, se siirtyy seuraavalle sukupolvelle.

Anteeksianto on tärkeää, niin yksilöiden kuin kansakuntien. "Sinä olet, koska me olemme." Ihminen on ihminen muiden kautta. Siltala oli vuonna 2015 lukenut afrikkalaisen miehen ajatuksia Helsingin Sanomista: - Vihassa ei voi elää. Viha ei auta. Vihaajat satuttavat enemmän itseään kuin vainoajiaan. Emme alennu yhtä huonoon käytökseen kuin sortajat. Jotta voi olla oman mielensä valtias, on elettävä vihaamatta.

Terapia, niin yksilö- kuin ryhmäterapia auttaa potilaita, joiden on vaikea tavoittaa kipeitä asioita. Potilas pääsee ymmärtämään asiat niin lähellä itseä kuin se on mahdollista. Hän voi näin saada asioille uusia merkityksiä ja hänessä itsessään voi viritä toivo, sanoo Siltala. Terapeutti rohkaisee potilasta oman itsensä kuunteluun, jotta uudet merkitykset voivat löytyä. Luottamus terapeutin ja potilaan tai ryhmän välille syntyy.

Siltala muistuttaa, että mikään hoito ei voi tehdä koettua traumaa ei-koetuksi. Eheytys on mahdollista tietoisella työskentelyllä kyllin ymmärtävän terapeutin suojeluksessa. Eheytymisessä tarvitaan anteeksiantamista ja anteeksiannon vastaanottamista.

Meidän jokaisen reppuun on elämämme aikana painolastia kertynyt. Kuunteleminen, puhuminen - kokemusten jakaminen yhdessä - keventävät reppujamme varmasti. Taakat kevenevät, kun niitä kannetaan yhdessä.

Teksti: Tiina Koskinen

Kuvat: Pixabay: dMz & Anemone123