kirjastolaiset

Venäjänkielinen kirjasto jo viisi vuotta osana Helmet-kirjastoja

Viisi vuotta sitten Venäjänkielinen kirjasto muutti Espooseen Sellon kirjastoon. Juhlavuoden kunniaksi on hyvä luoda katsaus menneeseen, kerrata kirjaston historiaa ja saavutuksia.

Jatkoa vanhalle vai uusi alku? Kenties molempia!

Venäjänkielinen kirjasto aloitti toimintansa Sellon kirjaston tiloissa vuonna 2013. Siitä lähtien sen palvelut ja kokoelma ovat olleet osa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen verkostoa. Vuonna 1949 perustettu Venäjänkielinen kirjasto toimi alun perin Helsingissä osana Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia (entinen Neuvostoliittoinstituutti) ja oli pikemminkin vain venäjänkielisen kirjallisuuden kokoelma. Jo silloin osassa Helmet-kirjastoja oli pienehköjä venäjänkielisen kirjallisuuden osastoja.

Kuinka muutto sitten hyödytti asiakkaita? Ennen kaikkea siten, että se toi kirjaston kokoelman kaikkien venäjänkielisestä kirjallisuudesta kiinnostuneiden saataville ja laajensi huomattavasti erilaisten venäjänkielisten palveluiden tarjontaa.

Ei vain kirjoja venäjäksi

Alun perin Espoon kaupunginkirjaston venäjänkielisen kokoelman ylläpidosta ja kehittämisestä olivat vastuussa Anja Kröger ja Leila Järventausta. Heidän aloitteestaan syntyi Rusko eli Helmet-kirjastojen venäjänkielisistä palveluista vastaavien työryhmä. Helsingin kaupunginkirjastossa asiantuntijana toimi todellinen venäjänkielisen kirjallisuuden ystävä Eliisa Puolimatka.

Venäjänkielisen kirjaston siirryttyä Selloon osaksi Helmet-verkostoa Espooseen saatiin lisää venäjänkielisiä palveluja ja venäjäntaitoista henkilökuntaa. Valtaosa kirjaston muuttotoimista, kokoelmien siirtämisestä uuteen järjestelmään ja uuden osaston perustamisesta ja organisoinnista jäi venäjänkielisen henkilökunnan harteille.

Muutosten ansiosta kirjaston kokoelma ja erilaisten venäjänkielisten tapahtumien ja toiminnan määrä kasvoivat. Kokoelman karttumisen vauhtia voi kadehtia jopa osa Venäjän yleisistä kirjastoista. Tällä hetkellä Venäjänkielisen kirjaston kokoelmaan kuuluu yli 16000 aikuistenteosta, noin 8000 lasten- ja nuortenkirjaa ja noin 40 aikakausjulkaisua. Lisäksi sähköisiä julkaisuja, elokuvia ja äänikirjoja on yhteensä noin 2700.

Venäjällä juuri nyt julkaistavat teokset ehtivät Helmet-kirjastojen hyllyille kuukauden parin kuluessa.

Eräs merkittävä hetki Venäjänkielisen kirjaston historiassa on Helmet-sivujen venäjänkielisen version julkaiseminen vuonna 2014. Venäjänkielinen sivusto – kuten ruotsin- ja englanninkielinenkään – ei ole identtinen suomenkielisen version kanssa, sillä esimerkiksi uutuusluetteloita ja kirjallisuusvinkkejä ei ole aina mielekästä kääntää eri kielille. Myös osasta kirjaston venäjänkielisiä tapahtumia kerrotaan tarkemmin venäjän- kuin suomenkielisillä sivuilla. Venäjänkielisen Helmet-sivuston suosio ja vakiokävijöiden määrä kasvaa koko ajan. Vuonna 2017 sivustolla oli kävijöitä noin 22 000 ja käyntikertoja noin 28 000.

Mitä muutto toi tullessaan?

Venäjänkielisen kirjaston muutto toi tullessaan uusia venäjänkielisiä palveluja ja tapahtumia, mm.:

Syksy on täynnä kiinnostavaa ohjelmaa

Venäjänkielinen kirjasto järjestää syksyn aikana paljon erilaista ohjelmaa kaikenikäisille asiakkaille. Tiedossa on luentoja, kirjailijavierailuja, piirrettyjä elokuvia, konsertteja ja paljon muuta mielenkiintoista. 24. lokakuuta Sellon kirjastossa vietetään Venäjänkielisen kirjaston viisivuotisjuhlaa, johon asiakkaat ovat tervetulleita. Juhlassa vierailla on mahdollisuus kohdata vanhoja ja uusia tuttavia, saada tietoa erilaisista venäjänkielisistä organisaatioista ja tutustua entistä paremmin Venäjänkieliseen kirjastoon. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi!

Teksti: Varvara Shumova
Suomennos: Anna Taitto
Photo: Irving Hernandez

Ja näin se oli 5 vuotta sitten: