Venäjänkieliset lukudiplomit

Sana pääkaupunkiseudun kirjastojen venäjänkielisistä lukudiplomeista on kiirinyt aina Afrikkaan asti. Kirjastoissa ja kouluissa käytettävien lukudiplomien tarkoitus on edistää lasten ja nuorten intoa lukea kirjallisuutta omalla äidinkielellään.

Monissa ulkomaille muuttaneissa perheissä - maasta ja äidinkielestä riippumatta - törmätään usein samaan ongelmaan: lapset eivät mielellään lue kirjallisuutta omalla äidinkielellään, vaan vain uuden asuinpaikkansa kielellä, jos lainkaan. Syitä tällaiseen tilanteeseen voi olla monia, mutta niin on ratkaisujakin. Eräs niistä on Lukudiplomi.

Lukudiplomi venäjäksi

Lukudiplomeita on Suomessa käytetty jo pitkään. Diplomien ensimmäinen venäjänkielinen versio saatiin käyttöön vuonna 2014 HelMet-kirjastojen yhteistyön tuloksena. Lukudiplomin ajatus on yksinkertainen: koululainen valitsee Lukudiplomi-sivuston venäjänkielisiltä kirjalistoilta tietyn määrän teoksia luettavaksi tai kuunneltavaksi lukuvuoden aikana. Lapsen iästä riippuen luettavana on 8−12 teosta. Kirjalistojen tarkoitus ei ole rajoittaa: ne ovat pikemminkin vinkkejä, joista lähteä liikkeelle. Luettavaa voi siis vapaasti valita myös listojen ulkopuolelta. Suositeltavaa kuitenkin on, että lukudiplomin suorittaja valitsisi ainakin yhden kirjan kultakin teemalistalta tai vähintään joltakin listan kirjailijalta.

Lukuvuoden päätteeksi suorittajat saavat tekemästään työstä juhlavan kunniakirjan, Diplomin.

Lukemisen lisäksi diplomiin liittyy tehtäviä, joita suorittaja voi tehdä, sekä lukijan kortti, johon voi kerätä vaikkapa tarramerkkejä luetuista kirjoista. Halutessaan suorittaja voi myös vain pitää kirjaa luetuista teoksista. Muista myös ideapankki!

Kirjalistojen teokset ovat saatavilla HelMet-kirjastoista ja niihin on liitetty suora linkki teoksen saatavuustietoihin Helmet-haussa, jotta teosten selailu ja niihin tutustuminen olisi helpompaa. Muistathan, että venäjänkielisen kaukopalvelun asiakkaille lainat toimitetaan maksutta mihin tahansa Suomessa!

Kuinka toimia?

Parhaassa tapauksessa lukudiplomin suorittamisesta vastaa koulun tai kerhon oman äidinkielen opettaja. Lukudiplomin suorittamista ohjaava aikuinen voi kuitenkin olla joku muukin: äiti, isä, vaari, mummi, kummi tai vaikka isosisko tai -veli, kuka tahansa, joka ottaa vastuulleen tämän lukemiseen kannustavan leikkimielisen kisan - porkkanan, joka odottaa suorittajia lukuvuoden lopussa juhlavan diplomin muodossa. Aikuisen tehtävänä on auttaa luettavien kirjojen valitsemisessa - joko listoilta tai niiden ulkopuolelta - ja keskustella lukukokemuksista tai huolehtia, että lapsi tekee kirjoihin liittyviä tehtäviä.

Varsinaisen diplomin saa lähettämällä listan lukudiplomin suorittaneista oppilaista venäjänkielisiä lukudiplomeja koordinoivalle henkilölle huhtikuun loppuun mennessä. Viralliset, lukudiplomit postitetaan suorittajille toukokuun alkupuolella. Lukudiplomien jakaminen jää ohjaavan aikuisen vastuulle.

Lukudiplomin suorittaminen Helsingin ja Vantaan kouluissa

Valitun listan kirjat pitää lukea ja niihin liittyvät (vapaaehtoiset) tehtävät suorittaa huhtikuun loppuun mennessä. Opettaja voi itse valita tavan, jolla seuraa oppilaiden lukusuoritusta. Opettaja voi myös harkintansa mukaan muuttaa diplomia varten luettavien kirjojen määrää. Lukuvuoden lopussa joko opettaja tai koulusihteeri tulostaa diplomit intranetistä, ja rehtori allekirjoittaa ne. Diplomit jaetaan koulun kevätjuhlassa tai luokassa.

Lukudiplomin suorittaminen Espoon kouluissa

Oman äidinkielen opettajat lähettävät listan lukudiplomin suorittaneista oppilaista Espoon kirjastojen venäjänkielisiä lukudiplomeja koordinoivalle henkilölle huhtikuun loppuun mennessä. Opettaja valitsee itse tavan, jolla seuraa oppilaiden lukusuoritusta. Tulostetut diplomit lähetetään opettajalle sisäpostilla. Kahdessa Espoon kirjastossa järjestetään toukokuussa juhlallinen lukudiplomien jakotilaisuus.

Kysy lukudiplomeista!

Onko sinulla kysyttävää? Tai jo valmis lista lukudiplomin suorittaneista? Ota yhteyttä!

Venäjänkielisten lukudiplomien koordinaattori, Espoo ja Suomi (pl. Helsinki ja Vantaa): Dmitry Zherbin, dmitry.zherbin(at)espoo.fi

Venäjänkielisten lukudiplomien koordinaattori, Helsinki: Natalia Essina, natalia.essina(at)hel.fi

Venäjänkielisten lukudiplomien koordinaattori, Vantaa: Svetlana Mukkulainen, svetlana.mukkulainen(at)vantaa.fi

Lisätietoa aiheesta:

Lukudiplomien lukulistat (valitse venäjänkieliset)

Ilmoittautuminen venäjänkielisen kirjaston kaukopalveluun

Lukijan kortti

Lukudiplomitehtävät

Ideapankki ja materiaalit

Teksti ja kuvat: Katia Shklyar
Suomennos: Anna Taitto