Musakoulu 8: Länsimaisen taidemusiikin historia

HelMetin länsimaisen taidemusiikin soittolista Naxosin palvelussa ulottuu antiikin ajoista postmodernismiin.

Länsimaisella taidemusiikilla tarkoitetaan antiikin Kreikasta nykyaikaan polveilevasti  kehittynyttä musiikin linjaa erotuksena kansan- ja populaarimusiikista sekä muiden kulttuurien musiikista.

Länsimaiseen taidemusiikkiin liitetään vanha kirkko- ja hovimusiikki, tiettyjen esteettisten normien mukaan luotu musiikki (niin sanottu ”klassinen musiikki”) ja tätä perinnettä jatkava moderni, taiteelliseen uudistumiseen pyrkivä musiikki.

Tämä esitys perustuu Naxosin tarjontaan, ja se pitää sisällään yli kolmekymmentä soittolistaa sekä yli 750 raitaa.

Laajamuotoiset teokset, kuten messut, oratoriot jne. eivät ole mukana kokonaisuudessaan, vaan niistä on irrotettu osia. Samoin oopperoista on yleensä vain alkusoitto (alkusoittoihin säveltäjät ovat usein koonneet teoksen olennaisimmat piirteet). Klassismin ajasta lähtien moniosaisetkin soitinteokset ovat mukana kokonaan. Poikkeuksen tekevät Beethovenin jousikvartetot; niistä on otettu ainoastaan ensimmäinen osa. Tämä auttaa toivottavasti hahmottamaan Beethovenin sävelkielen kehittymistä, joka jaetaan perinteisesti varhais-, keski- ja myöhäiskauteen.

Kirjaudu ensin Naxos-palveluun kirjastokortillasi ja etsi HelMetin soittolista ylälaidan navigaatiosta näin:

Naxos > Playlists > Helsinki City Library Playlists > Lansimaisen taidemusiikin historia.

Katso myös:

Musakoulu 1: Fuuga
Musakoulu 2: Sonaatti
Musakoulu 3: Sinfonia
Musakoulu 4: Alkusoitto
Musakoulu 5: Concerto grosso
Musakoulu 6: Konsertto
Musakoulu 7: Pianotrio

Teksti: Mikko Ikkala
Kuva: Pixabay