Digikirjallisuus halutaan luontevaksi osaksi lasten ja nuorten arkea

Lasten ja nuorten valtakunnallinen digikokoelma on nyt ensimmäistä kertaa kaikkien perheiden ja koulujen ulottuvilla koko Suomessa. 9. heinäkuuta avattava kokoelma mahdollistaa aineistojen aikaisempaa helpomman käytön ja löydettävyyden sekä tarjoaa kouluille paremmat mahdollisuudet toteuttaa opetussuunnitelmaansa.

Tähän saakka lasten ja nuorten ääni- ja e-kirjojen tarjonta kirjastoissa on ollut niukkaa, aineistot ovat olleet pirstoutuneina eri palveluissa ja tarjonta on vaihdellut eri kirjastojen välillä reippaastikin. Siksi 9. heinäkuuta avataan valtakunnallinen lasten ja nuorten digikokoelma, joka sisältää laadukkaan lasten ja nuorten suomen- ja ruotsinkielisen e- ja äänikirjallisuuden yhdellä alustalla. Kokoelma kattaa kaunokirjallisuuden lisäksi tietokirjat, mutta ei lehtiä.

Digikokoelma avataan peruskokoelmalla, jonka ovat rakentaneet lasten ja nuorten kirjallisuuteen erikoistuneet kirjastoammattilaiset. Kokoelmassa on 95 suomen- ja ruotsinkielistä lasten ja nuorten e- ja äänikirjanimikettä, ja siihen hankitaan jatkuvasti uutta kirjallisuutta tarjonnan mukaan. Myös lisenssejä lisätään kysynnän mukaan. Hanke on kaksivuotinen, ja sen on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

”Lasten ja nuorten lukeminen on vähentynyt, mahdollisesti digilaitteiden vaikutuksesta, ja nyt haluammekin auttaa lapsia ja nuoria löytämään digikirjallisuuden luontevaksi osaksi arkeaan. Uusi kokoelma parantaa kirjastojen digisisältöjen löydettävyyttä ja helpottaa niiden käyttöä – ja lisää myös niiden määrä. Ensiarvoisen tärkeää on lisäksi se, että kaikki pääsevät nyt yhdenvertaisesti käsiksi yhteen ja samaan kokoelmaan”, sanoo suunnittelija Marja Hjelt Yleisten kirjastojen konsortiosta.

Kirjastojen laaja ja monipuolinen digitarjonta lisää lasten ja nuorten kiinnostusta kirjallisuuteen ja sitä kautta edistää lukutaidon kehittymistä. Myös koulut hyötyvät uudesta digikokoelmasta, sillä nyt kokonaiset koululuokat voivat lainata saman teoksen yhtä aikaa. Tämä ei aikaisemmin ollut mahdollista lisenssien vähyyden vuoksi.

Kokoelma toimii omalla kirjastokortilla

Kokoelma toimii Ellibs-alustalla, joka on osassa kirjastoja jo valmiiksi käytössä. Sisältöjä voi hakea ekirjasto.kirjastot.fi-palvelun kautta, ja ne toimivat älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.

Android-, Huawei- ja iOS-laitteisiin voi ladata Ellibs-sovelluksen maksutta. Aineistoa voi selata, lainata, varata ja ladata myös Ellibsin verkkokirjastossa osoitteessa https://www.ellibslibrary.com/collection. Molemmissa tapauksissa kokoelmaan kirjaudutaan ja nimikkeet lainataan tai varataan kunkin kirjaston paikallisella kirjastokortilla.

Tutustu lasten ja nuorten digikokoelmaan osoitteessa https://www.ellibslibrary.com/collection.

Kuva: Maarit Hohteri - Helsingin kaupunki