Helmet kotimaisten verkkobrändien kärkijoukossa

Helmet on valittu Taloustutkimuksen teettämässä verkkobrändien arvostusta mittaavassa tutkimuksessa kahdeksanneksi parhaaksi.

Verkkobrändien arvostus ja suosittelu Suomessa -tutkimuksen mukaan kymmenen arvostetuinta suomalaista verkkobrändiä vuonna 2019 ovat:

1. Yle Areena

2. Ilmatieteen laitos

3.Kanta.fi

4. Google

5. Whatsapp

6. Yle

7. Yle Elävä arkisto

8. Helmet

9. Duodecim Terveyskirjasto

10. Poliisi.fi

Verkkobrändien arvostus ja suosittelu Suomessa -tutkimuksessa tarkastellaan tunnetuimpia suomalaisia ja ulkomaisia verkkobrändejä. Tutkimus tehdään joka vuosi.

Verkkobrändien arvostus ja suosittelu -tutkimukseen valitaan spontaanisti tunnetuimmat verkkobrändit esitutkimuksen avulla. Tänä vuonna mukaan otettiin 150 spontaanisti tunnetuinta suomalaista ja ulkomaista verkkobrändiä.

Verkkobrändien arvostus kokonaisuudessaan nousi hieman viime vuodesta, vaikka hajonta tulosten välillä hieman kasvoikin samalla. Eniten arvostustaan verkkobrändien joukossa nostivat säästämiseen ja sijoittamiseen keskittynyt Nordnet sekä Ruutu ja Helmet.