RFID symboli

Helmet-kirjastot siirtyvät RFID-aikaan

Helmet-kirjastoissa alettiin syksyllä 2017 käyttää RFID-järjestelmää lainauksessa ja kokoelmanhallinnassa. Kirjaston on mahdollista tulevaisuudessa kehittää palvelujaan ja prosessejaan RFID-tekniikan pohjalta monipuolisemmin kuin aikaisemmin. RFID mahdollistaa jatkossa vaikkapa aineistojen käsittelyn isompina ryhminä kuin viivakoodi, joka vaatii lukemisen yksi tarra kerrallaan.

Miten RFID toimii?

Kirjoihin lisätyissä RFID-tarroissa on jokaisessa kirjan perustiedot sisältävän tietosirun lisäksi oma pieni antenninsa. Antenni lähettää ja vastaanottaa hyvin matalataajuista viestiä radiotekniikalla silloin, kun se on yhteydessä lukijalaitteeseen. Lukijalaitteita on esimerkiksi lainaus- ja palautusautomaateissa sekä joissakin kirjastoissa käytössä olevissa hälytysporteissa.

RFID ja terveys

RFID-tekniikkaa säätelevät terveysviranomaisten asettamat standardit. Standardit määrittelevät tehot ja taajuudet, joilla laitteet saavat toimia.

Lainaaminen RFID-automaateilla

Lainattaessa pitää kirjastokortti lukea entiseen tapaan viivakoodinlukijalla. Kirjastoaineiston viivakoodeja ei kuitenkaan enää tarvitse näyttää erikseen lukijalle vaan kirjat vain asetetaan yksi kerrallaan automaatin tasolle, josta RFID-lukija lukee niiden tarrojen tiedot. Luetut tapahtumatiedot näkyvät ruudulla.


Teksti:

Ellen Karhulampi, kirjastopalvelupäällikkö, Espoon kaupunginkirjasto
Marjut Saloniemi, viestintä, Espoon kaupunginkirjasto