Helmet-lukuhaasteet nyt myös pohjoissaameksi

Helmet-lukuhaaste ja pieni Helmet-lukuhaaste ovat ilmestyneet nyt myös pohjoissaamen kielellä ja saamelaisyhteisöjen ajankohtaisiin aiheisiin sovitettuina. 

Helmet-lukuhaaste on käynnistynyt tammikuussa jo viidennen kerran, ja maailmanlaajuisen alkuperäiskansojen kielten vuoden kunniaksi lukuhaaste julkaistaan nyt myös pohjoissaamenkielisenä. Lukuhaaste on leikkimielinen, koko vuoden kestävä lukuprojekti, jossa saat 50 erilaista tapaa valita uutta luettavaa. Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle kirjallisuuteen!

Pohjoissaamenkielinen lukuhaasteen on toteuttanut Rovaniemen Suomen Saamelaisen erikoiskirjaston Jutaava kirjasto -hanke. Jutaava kirjasto -projektin tavoite on tuottaa lisää saamen kieltä saamelaisalueen kirjastoihin, kirjastoautoihin ja verkkoon. Hanke edistää saamelaisen kirjallisuuden lukemista ja saamen kielen käyttöä järjestämällä saamelaiskulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia ja tuottamalla saamenkielisiä verkkopalveluita.

Haasteesta on pyritty tekemään mahdollisimman monipuolinen ja eri tavoin lukijoita innostava ja haastava. Tavoite on, että sekä uusilla että vanhoilla osallistujilla on hauskaa haasteen parissa läpi vuoden. Haasteessa on otettu huomioon saamelaisyhteisöjen ajankohtaisia aiheita ja historiallisia tapahtumia. Joitakin haastekohtia on hieman muokattu siten, että niihin on saatavilla pohjoissaamenkielistä kirjallisuutta. Esimerkiksi kohta 38 ”Jossain päin maailmaa kielletty kirja” on muutettu muotoon ”Kirjasta on ilmestynyt myös äänikirja”.

– Ei ole tiedossa, että saamenkieliset kirjat olisivat olleet kiellettyjä missään maassa, siksi tehtiin haastekohtaan tällainen muutos, kulttuurituottaja Minna Näkkäläjärvi Jutaavasta kirjastosta sanoo.

Mikäli 50 kohdan haastelista tuntuu liian suurelta projektilta, tarjolla on myös kevyempi vaihtoehto. Pieni Helmet-lukuhaaste on nimensä mukaisesti pienempi, 25 kohdan lukuhaaste. Haastelista Pieneen lukuhaasteeseen laaditaan erityisesti lapsille sopivista haastekohdista, mutta siihen saavat tarttua sekä pienet että isot lukijat.

Haaste myös kirjastoille

Minna Näkkäläjärvi kertoo, että käännöstyöllä halutaan kohdistaa huomio pohjoissaamenkieliseen kirjallisuuteen.

– Mie ajattelin, että olispa mukavaa kokeilla haastaa itsensä ja toisetkin mukaan löytämään Helmet-lukuhaasteen kautta myös pohjoissaamenkielisiä kirjoja. Helmet-lukuhaaste on sopivan tulkinnanvarainen ja humoristinen. Haasteen kysymyksiä kääntäessä ja soveltaessa pohjoissaamenkieliseen kirjallisuuteen saattoi jo kokea somia ahaa-elämyksiä.

– Pieni Helmet-lukuhaaste sopii taas saamelaiskirjallisuuden lukijoiden "vasta-alkajille", niin kuin itsellenikin. Pieni haaste alkoi minulla kohdasta kolme (kirja kertoo paikasta, jossa olet käynyt), ja kohta Saamelaisalueen Koulutuskeskuksen virtuaalilukupiirissä pääsemmekin käsittelemään kirjaa. Jännää kuulla, mitä mieltä muut olivat kirjasta ja mikä on seuraava kirjamme.

Minna Näkkäläjärvi toivoo saavansa haasteesta palautetta lukijoilta.

– Kuinka moni on ottanut haasteen vastaan, ovatko koulut tarttuneet haasteeseen ja mitä ensi vuoden haasteeseen voisi laittaa, ja erityisesti mikä haasteen kirjoista jäi lukijalleen mieleen ja miksi.Tässä on nyt sopivasti haastetta kirjastoillekin löytää sopivia kirjoja luettavaksi. Olisi mukavaa, jos tästä tulisi jokavuotinen projekti, ja haastetta voisi alkaa kehitellä muillekin saamen kielille.

Hyvää YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta kaikille, toivottaa Jutaavan kirjaston Minna!

Helmet-lukuhaaste 2019 pohjoissaameksi mukautettuna: helmet.fi/lohkanhastalus

Pieni Helmet-lukuhaaste 2019 pohjoissaameksi mukautettuna: helmet.fi/unnalohkanhastalus

***

Suomagielat Helmet-lohkanhástalus almmustahttojuvvo juo viđát geardde. Dán jagi lohkanhástalus maiddái davvisámegillii!

Helmet-lohkanhástalus álggahuvvui jagi 2015, ja máilmmeviidosaš álgoálbmotgielaid jagi gudnin dat almmustuvvá dál maiddái davvisámegillii. Lohkanhástalus lea leaikás lohkanprošeakta, mas don oaččut 50 sierralágan vugiin válljet alccet lohkamuša. Bures boahtin mielde girjjálašvuođa gelddolaš fearániidda!

Sámegielat lohkanhástalus ollašuhtto Suomas sámi spesiálagirjerádjosis Roavvenjárggas Johtti Girjerádju -prošeavttain. Johtti girjerádju prošeavtta ulbmil lea lasihit sámegiela geavaheami sámeguovllu girjerádjosiin, girjerádjobiillain ja interneahtta siidduin. Prošeakta ovddida sámegielat girjjálašvuođa lohkama ja sámegiela geavaheami, ordnemin sámekulturdáhpáhusaid ja –dilálašvuođaid sihke buvttadeamin sámegielat interneahttabálvalusaid.

Lohkanhástalusa leat geahččalan dahkat máŋggabealagin ja movttiidahttin, muhto seammás maid lohkkiide hástaleaddji vásáhussan. Ulbmil lea ahte sihke vásihan lohkkiin ja maiddái ođđa lohkkiin lea suohtas lohkat Helmet-hástalusa girjjiid miehtá jagi. Hástalusas leat váldán vuhtii ee. sámeservodaga áigeguovdilis áššiid ja historjjálaš dáhpáhusaid. Muhtin hástalusa čuoggaid leat šaddán heivehit, vai daidda gávdnoše davvisámegielat girjjálašvuohta.

Ovdamearkka dihte hástalusa čuoggá 38. Jossain päin maailmaa kielletty kirja lea heivehuvvon hápmái: ”Girji lea almmustuvvan maiddái jietnagirjin” . Ii leat goit gullon ahte sámegielat girjjit livčče mange riikkas leamašan gildojuvvon, de dánin dakkár rievdadus.

Jus 50 girjji girjelohkanhástalus orru leamen beare gáibideaddji, de mii fállat maid veahá álkit hástalusa. Unna Helmet-lohkanhástalus lea namas mielde unnit, 25 girjji lohkanhástalus. Unna Helmet-lohkanhástalusas girjjit leat oaivvilduvvon earenomážit mánáide, muhto maid rávesolbmot sáhttet njuiket mielde dán hástalussii.  

Lohkanhástalusa ulbmil lea fállat lohkkiide ođđa geahččanguovlluid, movttiidahttit ja heahkastuhttit. Lohkanhástalus lea buohkaide rabas bovdehus girjjálašvuođa máilbmái!

Hástalus maid girjerádjosiidda

Kulturbuvttadeaddji Minna Näkkäläjärvi muitala, ahte jorgalusain háliidit čalmmustahttit davvisámegielat girjjálašvuođa.

– Mun jurddahallen, ahte livččii gal oba suohtas, go sáhtálii hástit iežas ja maiddái earáid mielde gávdnat Helmet-hástalusa bokte davvisámegiel girjjiid. Helmet- hástalusa sáhttá dulkot nu mot alcces buoremusat heive ja das lea maiddái humor. Dallego mun jorgalin ja heivehin hástalusa jearaldagaid davvisámegielat girjjálašvuhtii, bessen juo vásihit somás ahá-jurdagiid.

– Unnit Helmet-hástalus heive bures sámegirjjálašvuođa lohkama easkaálgiide, dego munnjenai. Unna Helmet-hástalus álggii mus nummáris golbma (3. Girji muitala báikkis, gos don leat fitnan), ja fargga Sámi oahpahusguovddáža neahttalohkanbires beassatge gieđahallat justa dan girjji. Gelddolaš gullat, maid eará lohkkit leat jurddahallan girjji birra, ja maidhan lohkanbire čuovvovaččat áigu lohkat.

– Dát hástalus hástala sihkkarit maiddái  girjerádjosiid miehtá Suoma, go galget geahččalit gávdnat heivvolaš girjjiid lohkkiide. Livččii somá jus dán hástalusas šattašii jahkásaš árbevierru ja ahte hástalusa sáhtálii plánegoahtit earáge sámegielaide.

– Sávalin oažžut máhcahaga hástalusa birra: Man gallis leat váldán hástalusa vuostá? Leatgo skuvllat fáhten dán hástalusa? Ja maid boahtte jagi hástalussii sáhtálii váldit mielde? Erenomážit hálidit gullat, ahte mii hástalusa girjjiin bázii lohkki millii ja manin.

Johtti girjerádjobargi, Minna sávvá buohkaide buori ON álgoálbmotgielaid jagi!

Helmet-lohkanhástalus: helmet.fi/lohkanhastalus

Unna Helmet-lohkanhástalus: helmet.fi/unnalohkanhastalus

Lassedieđut/lisätiedot:

Kulturbuvttadeaddji/kulttuurituottaja Minna Näkkäläjärvi

tel. +358 16 322 21 77

email: minna.nakkalajarvi@rovaniemi.fi