Ekokompassi

Helsingin kaupunginkirjasto sai Ekokompassi-merkin

Helsingin kaupunginkirjastolle on myönnetty Ekokompassi-merkki osoitukseksi uskottavasta ympäristötyöstä. Kirjaston ympäristöpolitiikan peruspilarit ovat kirjastoaineiston tehokas kierrättäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen sekä kirjaston ympäristökuormituksen vähentäminen.

Tähän mennessä jo neljä Helsingin kirjastoa, Laajasalo, Pasila, Vallila ja Vuosaari, ovat toteuttaneet toiminnassaan Ekokompassi-järjestelmän toimenpiteitä. Nyt koko kaupunginkirjasto siirtyi järjestelmään.

– Kirjaston toiminta on perusidealtaan kierrätystä, joten meille on luontaista omaksua myös ekologinen ajattelu, sanoo Helsingin kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto.

– Vastuullisessa suhtautumisessa ympäristöasioihin on monta puolta, ja ne kaikki pitää ottaa huomioon saadakseen oikeuden sertifikaattiin. Ekokompassi-merkki tarkoittaa, että olemme omaksuneet uusia tapoja kirjastoissa kattavasti, mistä olen todella ylpeä. Luonto kiittää! Tuula Haavisto jatkaa iloisena.

Kirjastossa ekologista toimintaa edistävät 26 ekotukihenkilöä ja yksi ekotukiyhteyshenkilö. He toimivat ympäristötyön edistäjinä niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin suuntaan.

Ekokompassin taustalla kestävä toiminta

Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen.

Sertifikaatin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa. Se pohjautuu pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin.

Ekokompassin taustalla ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, HSY, HSL ja Helen.

Lisätietoa:

Helsingin kaupunginirjaston kestävästä kehityksestä

www.ekokompassi.fi

Teksti: Maisa Hopeakunnas
Kuva: Ekokompassi