Kellutus vaikuttaa myös kokoelmatyöhön Helsingin kaupunginkirjastossa

Helsingin kaupunginkirjaston kokoelma kelluu. Tämä tarkoittaa sitä, että kokoelma on koko Helsingin kaupunginkirjaston yhteinen. Helsingin kirjastoissa olevilla kirjoilla ja muulla aineistolla ei ole omaa kotipaikkaa, vaan aineisto liikkuu eri kirjastojen välillä asiakkaiden tarpeen ja käytön mukaan.

Helsingin kaupunginkirjaston kokoelma alkoi kellua toukokuussa 2019, kun tekoälypohjainen kellutus- ja logistiikkajärjestelmä IMMS otettiin käyttöön. Kelluvan aineiston myötä asiakkaat pääsevät vaikuttamaan kunkin kirjaston tarjontaan omalla toiminnallaan. Palautukset muokkaavat kirjastojen tarjontaa. Järjestelmän määrityksiä voidaan muokata raporttien ja havaintojen perusteella. Kellutus vaikuttaa myös kokoelmatyöhön, kun aineisto valitaan kaikille Helsingin kirjastoille yhteisesti.

Kellutus- ja logistiikkajärjestelmä osaa lähettää aineiston siihen kirjastoon, missä sitä tarvitaan eniten. Aineisto liikkuu sujuvasti eri kirjastojen välillä palautusten ja lainausten myötä. Tämä monipuolistaa ja uudistaa hyllyissä olevia kokoelmia. Etenkin pienten kirjastojen hyllyihin kellutus on tuonut mukavaa vaihtuvuutta.

Kellutus- ja logistiikkajärjestelmän avulla saadaan enemmän tietoa aineiston liikkumisesta, kysynnästä ja asiakkaiden lainauskäyttäytymisestä. Tätä käytetään hyväksi kokoelmien suunnittelussa ja aineiston valinnassa. Koronan aiheuttamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet ihmisten lainauskäyttäytymiseen, eikä järjestelmä ole vielä juurikaan ehtinyt kerätä dataa ns. normaaleilta ajoilta. Heti kun tilanne koronan suhteen normalisoituu, saadaan tietoakin kerättyä enemmän. 

IMMS-järjestelmä on käytössä vain Helsingissä. Espoo ja Vantaa puolestaan kelluttavat kokoelmiaan keskenään toisen järjestelmän avulla. Helsingissä on käytössä eri hyllyluokitus kuin Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa, ja kullakin kaupungilla on omat aineistonhankintaprosessinsa. Asiakkaat voivat kuitenkin lainata ja varata aineistoa kaikista Helmet-alueen kirjastoista ja palauttaa lainaamansa aineiston mihin tahansa Helmet-kirjastoon. 

Aineistohotellista varaus lähtee rivakasti liikkeelle

Aineistoa, jolle ei ole tilaa tai kysyntää Helsingin kirjastoissa, säilytetään Pasilan kirjastossa sijaitsevassa aineistohotellissa. Sieltä aineisto liikkuu kirjastojen tarpeiden ja asiakkaiden varausten mukaisesti eri kirjastoihin. 

Aineistohotellissa säilytetään myös jouluaineistoa joulukauden ulkopuolella. Aineistohotellissa ei voi vierailla eikä sitä voi valita varausten noutopaikaksi, mutta siellä olevaa aineistoa voi varata samaan tapaan kuin kaikkea muutakin Helmet-kirjastojen aineistoa. Aineistohotellista varaus lähtee nopeasti, sillä se sijaitsee Helsingin keskuslajittelijan läheisyydessä. 

Uudet kokoelmalinjaukset huomioivat kellutuksen

Helsingin kaupunginkirjasto on laatinut uudet kokoelmalinjaukset, joissa huomioidaan kellutuksen tuomat muutokset kokoelmatyöhön. Tavoitteena on, että Helsingin kaupunginkirjastolla on monipuolinen ja -ääninen kokoelma, jossa otetaan huomioon sekä suosittujen uutuuskirjojen suuri kysyntä että pienten kustantajien ja uusien tekijöiden teosten tarjoaminen kirjaston asiakkaille.

Kokoelmalinjauksiin on kerätty kokoelmatyöhön vaikuttavat ns. suuret linjat ja ne ovat asiakkaiden nähtävissä osoitteessa helmet.fi/kokoelmalinjaukset.
  
Kirjastoissa työskentelevistä ammattilaisista kootut valintaryhmät valitsevat aineiston kaikille Helsingin kirjastoille. Valintaryhmät on jaettu mm. kielen ja aineistotyypin mukaan. Aiemmin jokainen kirjasto valitsi itse oman aineistonsa. Asiakkaat voivat vaikuttaa valintoihin muun muassa tekemällä hankintatoiveita. 

Kuva: Jussi Hellsten / Helsingin kaupunki